Loading...

Region Karpacki

Region Karpacki - megaregion fizycznogeograficzny Europy Zachodniej. Obejmuje górskie i podgórskie struktury fałdowe powstałe w orogenezie alpejskiej, leżące na wschód od Alp i na północ od Półwyspu Bałkańskiego. W jego skład poza właściwymi Karpatami wchodzi pierścień obniżeń otaczających je od zewnątrz (od Pogórza Weinviertel na zachodzie po Nizinę Wołoską na południowym wschodzie) oraz zespół obniżeń leżących wewnątrz łańcucha karpackiego (Kotlina Panońska wraz z kotlinami Wiedeńską i Tullneńską).

Powierzchnia Regionu Karpackiego wynosi 555 tys. km^(2), w tym: