Loading...
Beskid Sądecki - Góry Leluchowskie

Pasmo Góry Leluchowskie

Ogólne informacje

- zwane też grupą Zimnego i Dubnego. Są one niewielkim pasmem górskim wchodzącym w skład Beskidu Sądeckiego. Najwyżej położonym szczytem jest Kraczonik ( 936, 933 m n.p.m.)), znajdujący się po stronie Polskiej. Szczytem zwornikowym tego pasma jest Barwinek ( 863 m n.p.m.). Największe zanczenie turystyczne ma szczyt Dubne ( 885 m n.p.m.), gdyż tutaj znajduję się główne skrzyżowanie szlaków w Górach Leluchowskich. Góry Leluchowskie to pasmo, którego granica pokrywa się z granicą państwową, biegnąc wzdłuż doliny potoku Smereczek. Są one częścią Beskidu Sadeckiego.

Góry Leluchowskie fot. Czasbochenski.plGóry Leluchowskie fot. Czasbochenski.pl

Pasmo Góry Leluchowskie

Topografia

Góry Leluchowskie Góry Leluchowskie zamykają się w następujących granicach:

-od zachodu - dolina Popradu na odcinku od Leluchowa do Muszyny,
-od północy i wschodu - dolina Muszynki od ujścia do Popradu w Muszynie do źródeł na Przełęczy Tylickiej ( 683 m n.p.m.),
-od południa - grzbiet wododziałowy między zlewnią Topľi a zlewnią Popradu, a następnie dolina potoku Smereczek od wsi Obručné do jego ujścia do Popradu w Leluchowie.

Góry Leluchowskie fot. Andrzej BanachGóry Leluchowskie fot. Andrzej Banach

Pasmo Góry Leluchowskie

Historia

Góry Leluchowskie zamykają się w następujących granicach:

Ówczesnymi mieszkańcami Gór Leluchowskich byli Łemkowie, aż do 1947 roku, kiedy to podczas Akcji Wisła zostali oni wysiedleni, ich domostwa i budynki gospodarcze spalono. Jedyną pozostałością po ich historii są cerkwie oraz krzyże. Podobnie jak w pozostałych częściach Beskidu Sądeckiego ludność napływowa, pochodząca głownie z Polski zajęła najniżej położone tereny, w dolinach potoków i rzek. Polany, które niegdyś koszono i wypasano na nich zwierzęta zaczęły zarastać. Te największe sztucznie obsadzono drzewostanem. U podnóży Gór Leluchowskich leżą miejscowości: Muszyna, Powroźnik, Tylicz i Muszynka. Obecnie wnętrze gór jest prawie całkowicie zalesione i bezludne, czym przypomina sąsiedni Beskid Niski. Jedyną wsią w głębi gór jest Wojkowa nad Wojkowskim Potokiem, Leluchów i Dubne.

Fragment Pasma Gór Leluchowskich ;; fot. Jerzy Opioła, licencja: [CC BY-SA 4.0] https://pl.wikipedia.org/ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)Góry Leluchowskie, widok ze Szczawnika ;; fot. Jerzy Opioła