Loading...
BESKID SĄDECKI - Nowy Sącz - Dom Gotycki w Nowym Sączu

Miejscowości Beskidu Sądeckiego

Nowy Sącz - Dom Gotycki

Dom Gotycki w Nowym Sączu - zwany również Domem Kanonicznym powstał na przełomie XV i XVI wieku. Położony był w granicach miasta lokacyjnego, przy ulicy Lwowskiej i Św. Ducha.Obecnie budynek Domu Kanonicznego wykorzystywany jest jako Muzeum Okręgowe od renowacji w latach 1959-1965. Obecnie jest własnością parafii Św. Małgorzaty, która pozostawiła go do dyspozycji Muzeum za symboliczną "złotówkę".
GPS: N 49° 37' 29.007'' E 20° 41' 35.489''
ul. Lwowska 3, Nowy Sącz

Opis Dom Gotycki w Nowym Sączu

Sam budynek jest konstrukcją murowaną, zbudowaną z łamanego kamienia. Całość jest podpiwniczona. Powstał on z połączenia trzech kamienic: rezydencji dziekana, wikarówki i domu starszych samotnych kobiet i wdów. Jego powierzchnia plasuje go na 4 miejscu w Polsce, ustępując jedynie XV wiecznym domom w Wiślicy, Krakowie, Sandomierzu. Front od ulicy Lwowskiej ozdobiony jest dwoma portalami z XV i początku XVI wieku, na których wykuta jest data 1505 rok.

Dom Gotycki w Nowym Sączu fot. Grimith
Muzeum Okręgowe posiada kilka stałych ekspozycji dawnej sztuki z terenu Sądecczyzny. Są to między innymi "Sakralna sztuka cechowa XIV - XIX w." , "Zamek królewski w Nowym Sączu", "Galeria burmistrzów Nowego Sącza z przełomu XIX i XX w.", "Sztuka ludowa XVIII - pocz. XX w.", "Sztuka dworska XVII - XIX w." Szczególnie cenną wystawą jest kolekcja sztuki cerkiewnej z XV - XIX wieku, w której można zobaczyć zachodniłemkowskie ikony oraz płaskożeźby Wita Stwosza " Modlitwa w Ogrońcu". Muzeum jest organizatorem wystaw zmiennych, okolicznościowych. Przedstawiono grafiki drzeworytowe Salvadora Dali - ilustracji do "Boskiej Komedii" Dantego czy też wyposażenia uratowanego ze spalonego gotyckiego kościoła w Zbyszycach nad Jeziorem Rożnowskim.

Dom Gotycki fot. popekpawel
Dom Gotycki Dom Gotycki Dom Gotycki
Dom Gotycki wnętrze Dom Gotycki wnętrze Dom Gotycki wnętrze