Loading...
BESKID SĄDECKI - Nowy Sącz - Od parku do parku w Nowym Sączu

Miejscowości Beskidu Sądeckiego

Nowy Sącz - Od parku do parku

Od parku do parku - sądeckie parki, które głównie powstały w okresie modernizacji miasta rozpoczętej już pod koniec XIX wieku, są systematycznie upiększane i modernizowane. Sądeckie władze ceniły sobie ogrody Karkowskie czy Lwowskie, na których się wzorowali. Dawny urok parków miejskich zachowało obecnie tylko kilka z nich.
GPS: N 49° 37' 12.919'' E 20° 41' 40.652''

Opis Park Dębina w Nowym Sączu

Park Dębina w Nowym Sączu Najstarszym parkiem, który powstał w Nowym Sączu był Park Dębina. Jego udostępnienie pod koniec XIX wieku przez Towarzystwo Strzelecko-Ogrodowe dało sądeczanom nowe miejsce na wypoczynek. Park zlokalizowany był na lewym brzegu Kamienicy, w którym wzniesiony został pawilon i staw dawnego browaru miejskiego. Od istnienia w tym miejscu browaru swoją nazwę zawdzięcza jedna z ulicy obecnego osiedla Wojska Polskiego. Park nie przetrwał w takiej samej postać do dnia dzisiejszego, Park Dębina w Nowym Sączu gdyż na jego miejscu wzniesiony został Biały Klasztor. W zamian miasto zaoferowało mieszkańcom 6 morgów gruntu na osiedlu Wólki, z lasem sosnowym, znajdującym się w pobliżu Dunajca. Obecnie teren nad Dunajcem nosi nazwę Park Strzelecki i jest bardzo popularnym miejscem wypoczynku, spacerów i zabaw sądeczan. Ponadto przed II wojną światową w Parku Strzeleckim znajdowała się "Wenecja" - teren rekreacji sportowej Towarzystwa Wioślarskiego, który obecnie jest przywracany.

Planty fot. beskidsadecki.eu

Opis Planty w Nowym Sączu

Planty - stanowiące główny ogród miejski został utworzony w roku 1884. Znajdował się pomiędzy ówczesną ul. Węgierską ( obecnie jest to ulica Jagiellońska ) a ul. Długosza. Park posiada patrona - Tadeusza Kościuszkę. Alejki i dworek znajdujący się w parku, który został zapisany na rzecz miasta przez byłego burmistrza dra Onufrego Trembeckiego, który życzył sobie, aby przeznaczyć go na miejską bibliotekę, park objął obszar po byłym cmentarzu położonym poza murami miasta, oraz teren po rozebranym kościele ze szpitalem.
W 1905 roku Plany zostały nieco poszerzone a rok później zarządca ogrodu wydzierżawił dodatkowy teren, włączając go do parku. Została wzniesiona wtedy dodatkowa altana na podwyższeniu z ziemi. Później w środku parku wzniesiony został pomnik Adama Mickiewicza i park zaczęto nazywać parkiem Mickiewicza. Obecnie Planty to stylowy ogród z wiedeńskimi lampami, podświetlonymi alejkami i drzewami. Kawiarnia, znajdująca się w parku przyciąga licznie sądeczan, a w soboty i niedziele rozbrzmiewa tutaj muzyka do tańca. Dąb Wolności 1918 w Nowym Sączu Dąb Wolności posadzony w listopadzie 1918 roku wraz z pobliskim pomnikiem Adama Mickiewicza oraz Grobem Nieznanego Żołnierza z lat 1914-1920 stanowił od zawsze miejsce uroczystych patriotycznych spotkań w okresie międzywojennym. Tabliczka, którą zamontowano podczas sadzenia dębu została skradziona przez nieznanych sprawców. Znaczenie symbolu narodowego przykrócono w 1988 roku oraz postawiono obok Dębu Wolności głaz, który upamiętnia datę posadzenia dębu. Głaz pochodzi z kamieniołomu z podsądeckich Klęczan.

Planty fot. beskidsadecki.eu

Opis Park Jordanówka w Nowym Sączu

Planty w Nowym Sączu Kolejnym, nieistniejącym juz niestety parkiem był znajdujący się w zakolu torów kolejowych, ciągnący się od stacji Nowy Sacz-Miasto do mostu kolejowego na Dunajcu, Park Jordanówka. Powstał on również pod koniec XIX wieku, gdzie poza parkiem urządzono również boiska piłkarskie według idei doktora Jordana. Było to miejsce zajęć sportowych młodzieży szkolnej Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". W parku swoje miejsce znalazły pomniki Jagiełły i Pułaskiego. Zimą powstawało tutaj sztuczne lodowisko. Park został jednak zlikwidowany a teren zabudowany.

Planty fot. beskidsadecki.eu