Loading...
BESKID SĄDECKI - Oznaczenia Szlaki ROWEROWE

Beskid Sądecki - oznaczenia Szlaki rowerowe

Szlaki rowerowe

Szlak rowerowy - trasa wycieczkowa dla rowerzystów, oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Zgodnie z normami znakowania PTTK, szlaki rowerowe oznaczone są białymi kwadratami z czarnym symbolem roweru i paskiem koloru szlaku (szlaki krajowe), lub literą R i numerem szlaku (szlaki międzynarodowe). Można jednak spotkać w terenie oznaczenia nie trzymające się tych norm (zwłaszcza starsze szlaki) np. biały kwadrat z symbolem roweru w kolorze szlaku.

Znakowanie szlaków:
- szlak rowerowy zielony
- szlak rowerowy żółty
- szlak rowerowy czerwony
- szlak rowerowy niebieski
- szlak rowerowy czarny

Szlak rowerowy

Krajowe szlaki rowerowe

Do oznakowania krajowych szlaków rowerowych stosuje się następujące znaki:
* znak podstawowy - kwadrat o boku 200 mm otoczony obwódką o szerokości 5 mm w kolorze czarnym. W górnej części znaku umieszczony jest wizerunek roweru w kolorze czarnym, poniżej prostokąt o wymiarach 150 x 50 mm w kolorze szlaku
* znak początku (końca) szlaku - kwadrat o boku 200 mm otoczony obwódką o szerokości 5 mm w kolorze czarnym. W górnej części znaku umieszczony jest wizerunek roweru w kolorze czarnym, poniżej koło o średnicy 50 mm w kolorze szlaku
* znak zmiany kierunku - kwadrat o boku 200 mmm otoczony czarną obwódką o szerokości 5 mm. W górnej części znaku umieszczony wizerunek roweru w kolorze czarnym, poniżej strzałka o długości 120 mm w kolorze szlaku

Oznakowanie krajowych szlaków rowerowych

Międzynarodowe szlaki rowerowe

Do oznakowania międzynarodowych szlaków rowerowych stosuje się następujące znaki:
* znak podstawowy - kwadrat o boku 200 mm otoczony zieloną obwódką o szerokości 5 mm. W górnej części znaku umieszczony jest wizerunek roweru w kolorze zielonym, poniżej litera "R" i cyfra określająca numer szlaku w kolorze zielonym
* znak początku (końca) szlaku - kwadrat o boku 200 mm otoczony zieloną obwódką o szerokości 5 mm. W górnej części znaku umieszczony jest wizerunek roweru w kolorze zielonym, poniżej litera "R", cyfra określająca numer szlaku oraz koło o średnicy 50 mm w kolorze zielonym
* znak zmiany kierunku - kwadrat o boku 200 mm otoczony zieloną obwódką o szerokości 5 mm. W górnej części znaku umieszczony wizerunek roweru w kolorze zielonym, poniżej litera "R", cyfra określająca numer szlaku oraz strzałka o długości 50 mm w kolorze zielonym.

Oznakowanie międzynarodowych szlaków rowerowych

Na szlakach rowerowych stosuje się następujące znaki informacyjne:

* drogowskaz o wymiarach 400 x 200 mm otoczony obwódką szerokości 5 mm w kolorze czarnym. Znak składa się z dwu części podzielonych pionową linią ciągłą o szerokości 5 mm w kolorze czarnym. W większej części znaku u góry umieszczony jest wizerunek roweru w kolorze czarnym oraz strzałka skierowana w lewo, prawo lub w górę w kolorze szlaku. Poniżej umieszczone są nazwy miejscowości, przez które prowadzi szlak z odległościami w kilometrach w kolorze czarnym. W mniejszej części znaku umieszczona jest nazwa jednostki znakującej. W przypadku znaków umieszczanych na szlakach międzynarodowych wszystkie elementy znaku winny być wykonane w kolorze zielonym. Na odwrocie znaku umieszcza się w sposób trwały numer ewidencyjny znaku na danym szlaku.
* tablica informacyjna z siecią szlaków rowerowych - o wymiarach 600 x 750 mm lub 750 x 1 000 mm - w treści tablicy znajduje się logo i nazwa administratora szlaku, legenda oraz schemat szlaków rowerowych najbliższej okolicy od miejsca ustawienia tablicy. Na schemacie linie symbolizujące poszczególne szlaki powinny odpowiadać kolorom tych szlaków. Zaleca się podawanie numerów kodowych szlaków. W legendzie znajdują się wizerunki rowerów w kolorach szlaków z podanym obok numerem kodowym oraz nazwami miejscowości początku i końca szlaku.
* tablica dydaktyczna zawierająca opis obiektu, ustawiana w jego sąsiedztwie. Jej wymiary i sposób wykonania uzależnione są od prezentowanej treści. Tablica powinna zawierać nazwę właściciela obiektu oraz logo i nazwę jednostki znakującej

Trasy rowerowe MTB POWERADE

Trasy rowerowe górskie (MTB) często są wytyczane przez inne jednostki niż PTTK. Są nimi zazwyczaj organizatorzy imprez rowerowych, którzy oznaczają pewne odcinki istniejących już szlaków turystycznych (zazwyczaj pieszych, konnych i narciarskich) na potrzeby imprez sportowych takich jak zawody XC czy maratony MTB. Przykładem takich tras są szlaki MTB POWERADE.

Szlak pieszy lub jego odcinek, na którym dopuszczony jest ruch rowerów, winien być oznakowany drogowskazem przeznaczonym dla szlaków pieszych z umieszczonym na nim wizerunkiem roweru. W uzasadnionych warunkami terenowymi przypadkach, poza drogami publicznymi dopuszcza się stosowanie znaków zblokowanych: podwójnych, sporadycznie potrójnych (na bardzo krótkich odcinkach) malowanych przy użyciu szablonów. Znaki umieszcza się w następującej kolejności kolorów licząc od góry: czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny.

Zastosowanie znaków zblokowanych: podwójnych, potrójnych
Źródło: PTTK

Źródło znaków: rowerempogorach.pl