Loading...
BESKID SĄDECKI - Kordowiec ( 763 m n.p.m.)

Szczyty Beskidu Sądeckiego

Kordowiec ( 763 m n.p.m.)

Kordowiec (763 m n.p.m.) - szczyt w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Radziejowej, stanowi on jego kulminację wysuniętą najbardziej w stronę wschodnią. Począwszy od tej strony stok opada do Młodowskiego Potoku. Z kolei po przeciwnym kierunku - zachodnim, kończy na dolince Małej Roztoki. Szczyt jaki i wschodnia cześć głównej grani wznosi się na zachód od Popradu, w którego dolinie przebiega droga Nowy Sącz - Piwniczna-Zdrój. Szczyt jest na wysokości miejscowości Młodów.
GPS: 49°27'39.0"N 20°40'01.0"E
Mapa szczytu Kordowiec ( 763 m n.p.m.) w Beskidzie Sądeckim, fot. mapa-turystyczna.pl

Informacje o szczycie Kordowiec ( 763 m n.p.m.)

Opis szczytu

Sam wierzchołek Kordowca otacza duża polana: Polana na Kordowcu ( 763 m n.p.m.). Stok południowo - wschodni mamy widok na kilka szczytów, m.in.: Niemcową ( 963 m n.p.m.) oraz sam wierzchołek Kiczory ( 806 m n.p.m.). Większa część widoków roztacza się przy budynku dawnej szkoły, głównie w stronę wschodnią na Rytro i Pasmo Jaworzyny Krynickiej. Na południowej stronie można dostrzec dolinę Popradu wraz z miejscowością Piwniczna. Trochę dalej, spod nieczynnego i prywatnego schroniska można podziwiać Kotlinę Sądecką.

Od szczytu Kordowca odchodzą dwie małe odnogi w kierunku północnym: bardziej na zachód odnoga dociera do Rytra, a bardziej na wschód do Młodowa. Grzbiety te oddziela od siebie dolina z miejscowością Obłazy Ryterskie. Sąsiednimi szczytami towarzyszącymi Kordowcu są: na północ szczyt Kamienny Groń ( 758 m n.p.m.), na zachód Jaworzyny ( 947 m n.p.m.) zaś trochę dalej na południe Niemcowa ( 963 m n.p.m.).

Wspomniana szkoła na Kordowcu to pozostałość działającej tutaj w latach 1961-1976 Szkoły nad Obłokami. Szkoła została przeniesiona z wyższej cześć grzbietu Radziejowej, Polany Niemcowa. Szkoła z powodu niewielkiego zainteresowania została zamknięta, a w jej budynkach działało schronisko turystyczne Chata na Kordowcu. Obecnie obiekt ( 200 metrów od wierzchołka ) jest prywatny i nie przyjmuje gości i nie prowadzi żadnej działalności związanej z turystyką.

Pod wierzchołkiem Kordowca znajduje się skrzyżowanie szlaków turystycznych. Kordowiec objęty jest ochroną w postaci Popradzkiego Parku Krajobrazowego, o powierzchni 52 000 ha, który został utworzony w 1987 roku. Ochroną objęte są między innymi źródła wód mineralnych (szczawy), buczyna karpacka oraz inne ciekawe gatunki flory i fauny.

Węzeł szlaków

Rytro - Radziejowa - Przehyba GSB

- z Rytra 1.50 h (z powr. 1.25 h)
- z Niemcowa ( 963 m n.p.m.)0.40 h ( z powr. 0.50 h)
- z Radziejowej ( 1266 m n.p.m.) 2.00 h (z powr. 2.50 h)
- (szlak gminny) Rytro - Kordowiec

- z Rytra 1.40 h (z powr. 1.15 h)
- (szlak gminny) Młodów PKP - Kordowiec

- z Młodowa 1.20 h (z powr. 1 h)
Chata Kordowiec Kordowiec Chata Kordowiec
Kordowiec Zabudowania na Kordowcu Kordowiec