Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Architektury Drewnianej - Zabudowa w Muszynie

Szlak Architektury Drewnianej Beskidu Sądeckiego

Zabudowa w Muszynie

Zabudowa w Muszynie - typu mieszczańskiego pochodzi głównie z XIX wieku. Jest to zespół szeregowej zabudowy mieszkalnej znajdujący się przy ulicy Kościelnej. Obecnie obiekty pochodzące z tego okresu są w znacznym stopniu przekształcone. Wszystkie budynki ustawione są w jednej linii równoległej do ulicy. Budowla składała się z domu mieszkalnego, który był położony szczytowo na linii zabudowy pierzei rynkowej albo ulicznej. W głębi znajdowały się obiekty gospodarcze. Same domy charakteryzowały się układem dwutraktowym. Miały one sienie przejazdowe, które znajdowały się na skrajnych osiach. Charakterystycznym elementem architektonicznym są drewniane bramy w elewacji frontowej z półkolistym nadprożem. Domy stały blisko siebie, ale między nimi pozostawały wąskie przejścia, tzw. miedzuchy, w których zawieszano drewniane rynny, wspólne dla sąsiadujących domów, i wyprowadzano je daleko przed lico elewacji.

Na uwagę zasługują budynki o numerach: 7, 18, 41, 46, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 75. Warto zobaczyć szczególnie dom z nr. 7, w którym mieściła się prawdopodobnie w 1770 roku kwatera konfederatów barskich.

33-370 Muszyna

Zabudowa w Muszynie Zabudowa w Muszynie Zabudowa w Muszynie