Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Architektury Drewnianej - Dawna cerkiew greko - katolicka p.w. św. Jana Ewangelisty

Szlak Architektury Drewnianej Beskidu Sądeckiego

Dawna cerkiew greko - katolicka p.w. św. Jana Ewangelisty

Jest to dawna cerkiew greko - katolicka znajdująca się ma terenie gminy Krynica Zdrój w miejscowości Muszynka na Szlaku Cerkwi Łemkowskich w Beskidzie Sądeckim. Obecnie jest to kościół katolicki filiarny. Została wybudowana w roku 1689. Cerkiew była odnowiona w XVIII wieku. Podobnie jak pozostałe cerkwie na szlaku, wzniesiono ją w typie sakralnego budownictwa zachodnio - łemkowskiego.

Cerkiew św. Jana Ewangelisty to budynek drewniany o konstrukcji zrębowej, trójdzielny. Jest on szalowany i podbity blachą. Pierwsza cerkiew w Muszynce powstała po lokacji wsi w 1636 poprzez przekształcenie dawnego, nieużywanego kościoła. Obecny obiekt jest jednak młodszy i powstał w następnym stuleciu. Poszczególne cześci cerkwi zostały wybudowane na kształt kwadratowy, z zamkniętym, trójdzielnym prezbiterium oraz z zakrystią znajdująca się po stronie północnej. Zadaszenie cerkwi nad nawą i prezbiterium dach namiotowy łamany, zaś nad babińcem siodełkowe. Zostało ono zwieńczone baniastą wieżyczką o konstrukcji słupowo-ramowej, która wznosi się nad ponad przedsionkiem. Na szczycie wieży znajduje się drewniany hełm z kutym krzyżem ze ślepą latarnią. Poniżej dachu wieży znajduje się rząd półkolistych okienek. Mniejszych rozmiarów hełmy znajdują się nad nawą i trójbocznie zamkniętym prezbiterium.
Wnętrze cerkwi zawiera ikonostas pochodzący z XVIII wieku. Przy nim zlokalizowano dwa ołtarze boczne. Południowy ołtarz późnobarokowy pochodzi z XVII wieku i zawiera obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, przedstawionej jako królowa Nieba i Ziemi. Ołtarz północny, rokokowy pochodzi z XVIII wieku i znajduje się w nim obraz św. Barbary. Według legendy obraz św. Barbary znajdował się w latach 1769-1770 w polowym ołtarzu konfederatów barskich w czasie, gdy mieli oni swój obóz w okolicy Muszynki. Oprócz tego obrazu w ołtarzu znajdują się również rzeźby św. św. Piotra i Pawła. W samym pomieszczeniu ołtarzowym głównym znajduje się jedynie obraz Trójcy Świętej, który prawdopodobnie jest ostatnim elementem niezachowanego do dziś większego ołtarza. We wnętrzu przetrwała w dość dobrym stanie polichromia ornamentalna, którą wykonano na przełomie XIX i XX wieku. Jest ona utrzymana w tonacji błękitu. Zainteresowanie wzbudzić powinna także ambona z postaciami ośmiu Ojców Kościoła.

Muszynka
Cerkiew w Muszynce Cerkiew w Muszynce Cerkiew w Muszynce
Cerkiew w Muszynce Cerkiew w Muszynce Cerkiew w Muszynce