Loading...
Beskid Sądecki - szlaki - Oznaczenia szlaków turystycznych

Beskid Sądecki - szlaki informacje

Oznaczenia szlaków turystycznych

Beskid Sądecki jest dość urozmaiconym pasmem górskim. Znaleźć tu można zarówno szlaki kilkugodzinne jak i całodzienne. Łatwo zaplanować trasę tak, by rozpoczynać i kończyć wycieczkę w tej samej miejscowości. Sporo jest tu pól i łąk co ułatwia turyście orientację oraz umożliwia oglądanie panoram okolicznych gór i miejscowości.

Szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej (okresowe zamykanie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub ze względów przyrodniczych na terenach chronionych).

Każdy rodzaj szlaku posiada własny jednolity system znaków i urządzeń informacyjnych zgodny z niniejszą Instrukcją. Systemy te muszą być komplementarne, ponieważ szlaki różnych rodzajów mogą być prowadzone wspólnie. Szlaki turystyczne tworzą spójną sieć na terenie kraju i łączą się ze szlakami w krajach sąsiednich. Część szlaków stanowi elementy sieci międzynarodowych lub ogólnoeuropejskich. Znaki mogą być malowane farbami wodoodpornymi lub umieszczane w postaci gotowych elementów wykonanych z różnych materiałów i mocowane trwale w zależności od podłoża. W każdym wypadku ich kolory, wielkość i kształty muszą odpowiadać wymaganiom PTTK i mieć estetyczny wygląd.

Przełęcz przysłop - beskid sądecki

Beskid Sądecki - szlaki informacje

Rodzaje szlaków turystycznych

Szlaki piesze
Szlaki rowerowe
Szlaki narciarskie
Źródło: PTTK Źródło znaków: rowerempogorach.pl

Rodzaje szlaków turystycznych