Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Architektury Drewnianej - Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu

Szlak Architektury Drewnianej Beskidu Sądeckiego

Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu

Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu

- jest to skansen regionalny prezentujący architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową historycznej Sądecczyzny, obejmujący 4 grupy etnograficzne: Lachów Sądeckich, zachodnią część Pogórzan, Górali Sądeckich i Łemków Nadpopradzkich. Park zajmuje obszar 20 hektarów. Znajduje się tutaj 68 budowli, rozlokowanych w kilkunastu obszarach. Najwięcej jest zagród chłopskich wielobudynkowych - 9. Znajdują się tutaj również 4 zagrody jednobudynkowe, duży szlachecki dworek pochodzący z XVII wieku, folwar dworski oraz cerkiew budownictwa łemkowskiego z XVIII wieku. Ponadto znajduje się również fragment osady Cyganów Karpackich oraz kilka luźno stojących zagród chłopskich, takich jak: kuźnia, olejarnia czy wiatrak. Z małej architektury można wyróżnić kapliczki, krzyże przydrożna, kilka studzień, pasiek czy suszarni owoców.

We wnętrzu obiektów znajdują się stałe ekspozycje przedstawiające wnętrza mieszkalne, gospodarcze oraz przemysłowe. Są one przedstawione chronologicznie, majątkowo oraz społecznie. Ciekawie prezentuje się kulka warsztatów rzemieślniczych. Ponadto dla poszerzenia wiedzy o kulturze rejonu przedstawiono kilka wystaw tematycznych: "Izba weselna" i wystawa malarstwa łemkowskiego. W sumie całość ekspozycji wewnątrz budynków objęte jest łącznie 58 pomieszczeń.

ul. B. Wieniawy-Długoszowskiego 83 b, 33-300 Nowy Sącz,

Szlak Architektury Drewnianej Beskidu Sądeckiego

Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu

Sektor Sądeckiego Parku Etnograficznego "Miasteczko Galicyjskie" w Nowym Sączu jest rekonstrukcją galicyjskiej, małomiasteczkowej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku. Miasteczko Galicyjskie, w odróżnieniu od pozostałych części Sądeckiego Parku Etnograficznego, stanowi przede wszystkim zaplecze konferencyjne, hotelowe, gastronomiczne, handlowe, a także wystawiennicze dla istniejącego muzeum skansenowskiego, gdzie znajdują się oryginalne obiekty przeniesione z różnych stron Sądecczyzny. Miasteczko Galicyjskie zlokalizowane jest na terenie osiedla Piątkowa w Nowym Sączu, docelowo stanowi główne wejście do Sądeckiego Parku Etnograficznego. Budowa budynków została ukończona na przełomie marca i kwietnia 2011 roku, a oficjalna inauguracja odbyła się 2 maja 2011 roku.

W Miasteczku Galicyjskim znajduje się 20 obiektów (rekonstrukcji). Budowę wszystkich obiektów zakończono 2 maja 2011 roku.

Obiekty w Miasteczku Galicyjskim obejmują:

I - ratusz - wzorowany na niezrealizowanym projekcie ratusza starosądeckiego; jego zewnętrzny kształt wykonany został wg archiwalnych rysunków; w ratuszu znajdują się m.in. sala konferencyjna, czytelnia, pokoje gościnne i galeria obrazów

II - atelier fotografa i pracownia zegarmistrza - rekonstrukcja niezachowanego budynku ze Starego Sącza; był to drewniany, a następnie otynkowany dom mieszczański, wybudowany w połowie XIX wieku, rozebrany w 2003 roku; jego czterospadowy dach był chroniony gontem; w budynku znajduje się dawny zakład zegarmistrzowski oraz atelier fotograficzny

III - pracownia garncarza - wzorowana na zachowanym budynku ze Starego Sącza

IV - replika budynku Ochotniczej Straży Pożarnej z Lipinek k/Gorlic - wieżyczka do suszenia węży jest wzorowana na remizie z Biegonic; "oryginał" postawiono w Lipinkach już po I wojnie światowej; obecnie znajduje się w skansenie w Sanoku

V - dwór szlachecki z Łososiny Górnej - mieści się w nim Biblioteka Specjalistyczna przy Muzeum Okręgowym

VI - kapliczka Św. Floriana - wzorowana na kapliczce z Zakliczyna

VII - rekonstrukcja żydowskiej karczmy - serwuje się w niej tradycyjne potrawy narodów, które zamieszkiwały dawne Austro-Węgry

VIII - recepcja - urządzona w rekonstrukcji nowosądeckiego budynku mieszkalnego, drewnianego, rozebranego w latach 1971/72

IX - antykwariat galicyjski rekonstrukcja niezachowanego budynku z Krościenka n/Dunajcem - rozebranego pod koniec XX wieku; wnętrze urządzone w stylu dawnego lombardu, można w nim kupić pamiątki ze skansenu

X - sklep i warsztat sznycerza - na podstawie zachowanego budynku w Krościenku

XI - "Galeria Paszyńska" - w galerii urządzono wystawy malarstwa na szkle oraz współczesnej rzeźby ludowej; w sieni odbywają się pokazy amatorskich artystów, m.in. z ośrodka sztuki ludowej w Paszynie; budynek jest repliką budynku z Krościenka

XII - rekonstrukcja niezachowanego budynku z Lanckorony - w budynku odtworzono wygląd dawnej apteki i wyposażenie gabinetu dentystycznego

XIII - replika niezachowanego budynku z Czchowa - w którym urządzono pracownię krawiecką oraz mieszkanie

XIV - "Cukiernia Lwowska" - replika budynku z Ciężkowic, gdzie można kupić wyroby cukiernicze oraz piekarskie

XV - urząd pocztowy z okresu późnej monarchii austro-węgierskiej - urządzony w budynku-rekonstrukcji z Lipnicy Murowanej

XVI - sklep kolonialny - kopia budynku z Zakliczyna, w którym można kupić produkty spożywcze

XVII - magiel i fryzjer - rekonstrukcja mieszczańskiego domu z Zakliczyna

XVIII - posterunek żandarmerii - rekonstrukcja budynku z Zakliczyna; używany przez służby ochrony

XIX - studnia miejska

XX - kapliczka św. Jana Nepomucena - kopia czchowskiej kapliczkiul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz

Szlak Architektury Drewnianej Beskidu Sądeckiego

Zwiedzanie

Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. B. Wieniawy-Długoszowskiego 83 b Kasa, informacja, rezerwacje - tel. stacjonarne:
(0-18) 444 35 70 lub (0-18) 441 44 12
e-mail: skansen@muzeum.sacz.pl


Wejście do skansenu:
przez Miasteczko Galicyjskie (ul. Lwowska 226)Dniem wolnym od opłat za wstęp jest sobota - obejmuje wyłącznie bezpłatne zwiedzanie wnętrz Miasteczka Galicyiskiego - filii Sądeckiego Parku Etnograficznego. Pozostała ekspozycja Sądeckiego Parku Etnograficznego udostępniana jest wg obowiązującego cennika.


Zwiedzanie:
od wtorku do niedzieli


w godz. 10.00 - 18.00 (ostatnie wejście o godz. 16.30)
Wejście od ul. Długoszowskiego 83 b oraz przez Miasteczko Galicyjskie - ul. Lwowska 226

Zwiedzanie skansenu nie obejmuje wnętrz obiektów.
Sądecki Park Etnograficzny jest nieczynny: w poniedziałki, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, 1 i 6 stycznia, 1 listopada, 25 i 26 grudnia

Bilety:

Bilety spacerowe - 8 zł
Bilet spacerowy rodzinny (2 osoby dorosłe + 3 dzieci do 16 roku życia) - 32 zł
Dopłata do biletu rodzinnego za każde kolejne dziecko (do 16 roku życia) - 3 zł

Usługa przewodnicka w w języku polskim - 80 zł (obecnie niedostępna) Usługa przewodnicka w w językach angielskim lub niemieckim - 120 zł (obecnie niedostępna)
Zagroda Górali Sądeckich Wnętrza...izba Dom Maziarza z Łosia
Zegarmistrz Ratusz Domy mieszczańskie
Domy mieszczańskie Niewielki plac rynkowy Karczma