Loading...
BESKID SĄDECKI - Nowy Sącz - Królewskie mury w Nowym Sączu

Miejscowości Beskidu Sądeckiego

Nowy Sącz - Królewskie mury

Królewskie mury w Nowym Sączu - opasające Nowy Sącz zostały wzniesione na początku XIV wieku, za panowania króla Wacława II. Fundatorami byli zwolnieni z płacenia cła i danin mieszkańcy, których środki przeznaczane były na ufortyfikowanie grodu. Kolejni panujący królowie również ustalali taką formę płatności. W czasach średniowiecza mury stanowiły granicę zasięgu miasta a w ich obręb wchodziło się przez 4 bramy: Węgierska - znajdująca się od strony południowej, w dzisiejszym wylocie ul. Jagiellońskiej, Krakowska - od północnej strony, w dzisiejszym wylocie ul. Piotra Skargi, Młyńska - od wschodu, wylot dzisiejszej ul. Lwowskiej oraz Grodzka - prowadząca bezpośrednio do zamku.
GPS: N 49° 37' 31.957'' E 20° 41' 38.505''
plac Zamkowy, 33-395 Nowy Sącz

Opis Królewskie mury w Nowym Sączu

W skład murów obronnych miasta wchodziło również kilkanaście warownych baszt i kilka przyziemnych magazynów broni. Mury otaczała również zarówno sztuczna fosa jak i naturalna, będąca rzeką Młynkówką. Za pierwszą linią murów znajdowała się kolejna fosa a za nią druga linia murów. Całość poprzecinana była kilkoma furtkami. Poza wybudowanymi murami obronnymi część fortyfikacji stanowiły również ściany budynków. Najwcześniej zbudowanym odcinkiem, który stanowił mury obronne był mur zachodni, od strony Dunajca, Kamienicy od wschodu oraz od umocnień zamku. Dodatkową ochronę stanowił usypany jeszcze w XVI wieku wał ziemny, który później umocniono murem zewnętrznym. Całość fortyfikacji upadła na przełomie XVIII i XIX wieku, a części z ich rozbudowy posłużyły do budowy domów mieszkalnych.

Królewskie mury w Nowym Sączu fot. nowysacz.pl - Irena Styczyńska
Obecnie najstarszą cześć murów stanowi fragment za dziedzińcem bazyliki św. Małgorzaty, przy klasztorze OO. Jezuitów, przy zamku oraz naprzeciwko rynku maślanego przy ul. Matejki. Ściana stanowiąca mur obronny do dzisiaj służy jako ogrodzenie Zakładu Karnego. Inne części murów w bardzo małych fragmentach odkrywane są w niedalekiej okolicy. Z wykopalisk oraz istniejących fragmentów wynika iż mur miał wysokości ok. 7.2 metra oraz grubość do 1.5 metra a całkowity obwód sięgał 1.7 km.

Królewskie mury w Nowym Sączu fot. nowysacz.pl - Irena Styczyńska
Mury obronne Mury obronne Mury obronne