Loading...
BESKID SĄDECKI - Nowy Sącz - Kościół św. Kazimierza w Nowym Sączu

Miejscowości Beskidu Sądeckiego

Nowy Sącz - Kościół św. Kazimierza

Kościół św. Kazimierza w Nowym Sączu - zwany również Kaplicą Szkolną lub kościołem garnizonowym znajduje się naprzeciw "Sokoła". Jest to stosunkowo młoda świątynia wzniesiona w latach 1908-1912. Projektantem był Teodor Talowski. Jest to charakterystyczna budowla z ceglano-kamiennym korpusem, podobnym do większej świątyni znajdującej się we Lwowie. Architekt pochodził właśnie z tego miasta stąd nawiązanie do wyglądu świątyni. Inicjatorem budowy był profesor sądeckiego gimnazjum - Ludwik Małecki. Kościół został konsekrowany w 1966 przez biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza.
GPS: N 49° 37' 20.106'' E 20° 41' 34.334''
ul. Tadeusza Kościuszki 24, Nowy Sącz

Opis Kościół św. Kazimierza w Nowym Sączu

Do budowy świątyni oprócz cegieł użyto również kamienia oraz żelbetonu. Neogotycka budowla posiada elementy ozdobne detale kamieniarskie. Złożona jest z trzech naw z wąskim prezbiterium, które zamknięto trójkątnie. Kościół posiada dwie zakrystie. Główna fasada frontowa posiada ostrołukowe okno a całość zakończona jest trójkątnym szczytem. Po obydwu stronach zlokalizowane są dwie ośmiokątne wieżyczki z hełmami. W dolnej części murów znajduje się portal mozaikowy, przedstawiający wizerunek Jezusa. Został on wykonany przez Alberta Pieczonkę w 1931 roku. Z obydwu stron portalu znajdują się przedsionki z półkolistymi arkadami.

Całą budowle pokrywa dach dwuspadowy zaś przedsionki dach pulpitowy. Całość wieńczy wieżyczka na sygnaturkę, posiada ona cebulasty hełm i latarnię. Wszystkie okna o ostrych łukach posiadają dekorację maswerkową z witrażami figuralnymi, zaprojektowanymi przez Stefana Matejkę. Zostały one wykonane w 1912 roku w firmie Żeleńskiego w Krakowie. Strop we wnętrzu podtrzymuje sklepienie żelbetowe, które zostało zaprojektowane w formie zaostrzonej kolebki. Ponadto nad prezbiterium sklepienie wyposażone jest w lunety. Filary podtrzymujące całość znajdują się jedynie w środkowym przęśle

Kościół św. Kazimierza w Nowym Sączu fot. beskidsadecki.eu
Polichromia wnętrza posiada motywy figuralne i ornamentalne, o charakterze secesyjnym, namalowana w 1925 roku według projektu Jana Bukowskiego przez firmę Orleckiego z Krakowa. W prezbiterium są umieszczone sceny z życia Jezusa, w nawie głównej czworo Ewangelistów a w transepcie alegorie czterech cnót głównych. Główne miejsce w ołtarzu zajmuje obraz Chrystusa nauczającego, wymiennie wystawiany z obrazami Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza. Obraz Chrystusa namalowała Maria Ritter. Pozostałe elementy w świątyni są dziełem Jana Bukowskiego: skrzydła tryptyku ołtarza głównego, ambona, polichromia ścienna; Władysława Hasiora: stacje drogi krzyżowej i Mieczysława Bogaczyka: rzeźba św. Józefa.

W świątyni znalazły swoje miejsce również liczne tablice pamiątkowe: poświęcone ofiarom, które zginęły w Katyniu, Charkowie i na Majdanie, młodzieży sądeckiej, która poniosła śmierć w Lwowie w 1918 roku, pułkownikowi Narcyzowi Wiatrowi, generałom sądeckim Józefowi Kustroniowi i Józefowi Gizie - harcerzom zabitym przez hitlerowców.

Kościół św. Kazimierza w Nowym Sączu fot. beskidsadecki.eu