Loading...
BESKID SĄDECKI - Nowy Sącz - Szkoła Mickiewicza w Nowym Sączu

Miejscowości Beskidu Sądeckiego

Nowy Sącz - Szkoła Mickiewicza

Szkoła Mickiewicza w Nowym Sączu - została wzniesiona w latach 1897 - 1898. Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Jana Długosza 2, na miejscu istniejącej kiedyż targowicy drzewnej. Była to szkoła męska, zaprojektowana przez Jana Perosia, który był również autorem pobliskiego miejskiego ratusza. W ciągu wieków swojego istnienia pozostawała pod nadzorem dydaktycznym i pedagogicznym duchowieństwa św. Małgorzaty. Dawała elementarne wykształcenie, a jej program nauczania obejmował poznanie zasad wiary, znajomość czytania i pisania, naukę rachunków oraz śpiew kościelny.
GPS: N 49° 37' 18.805'' E 20° 41' 43.242''
ul. Jana Długosza 2, Nowy Sączu

Opis Szkoła Mickiewicza w Nowym Sączu

Po licznych perypetiach i zmianach w 1787 roku rozebrano pierwotny budynek szkoły, bo na cele szkolne już się nie nadawał. Uczniów i grono pedagogiczne przeniesiono w inne miejsce: do starego budynku, w którym wcześniej urzędowali norbertanie. Ciasnota w nowym-starym budynku zmusiła najstarszy rocznik do nauki w szpitalu, a administrację szkoły do wynajmowania izb w domach prywatnych. W końcu Rada Miasta zbudowała nowy budynek, dwupiętrowy gmach, który po niecałym roku użytkowania spłoną w największym pożarze miasta, w roku 1894. Miasto sprzedało spalony budynek, a za kwotę, którą uzyskało wybudowano nowy na targowicy drzewnej. Ukończono ją po trzech latach, w 100-rocznicę urodzin Adama Mickiewicza, i uhororowano ją imieniem wielkiego poety.

Szkoła im. Adama Mickiewicza fot. fotomi
Fronton szkoły ozdobiono dwudziestoma popiersiami wybitnych Polaków, m.in. Na prawo od ryzalitu ( występ z lica w elewacji budynku w jego części środkowej ) widoczne są popiersia Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego, Tadeusza Kościuszki, Kazimierza Pułaskiego, Jana Kilińskiego. Na lewo - Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Jana Długosza, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Kopernika. Zostały one umieszczone w bogato zdobinych ornamentowych niszach nad oknami. Pozostałe popiersia ulokowano w południowej elewacji budynku. Szereg popiersi rozpoczyna Jan Matejko. Po nim następują Aleksander Fredro, Józef Ignacy Kraszewski, Juliusz Słowacki, ks. Augustyn Kordecki, Zygmunt Krasiński, Joachim Lelewel, ks. Hugo Kołłątaj, Adam Naruszewicz.
Ostatnim najbardziej wyeksponowanym popiersiem jest wizerunek Adama Mickiewicza - patrona szkoły. Znajduje się ponad portalem wejścia głównego, którego trójkątne zwieńczenie posiada również herb miasta używany do 1987 roku. Wszystkie poppiersia są autorstwa Stanisława Wójcika, tworzącego pod koniec XIX wieku.

Szkoła im. Adama Mickiewicza Fot. PG
Szkoła im. Adama Mickiewicza Fot. PGSzkoła im. Adama Mickiewicza Fot. PG
Szkoła im. Adama Mickiewicza fot. Gazeta KrakowskaSzkoła im. Adama Mickiewicza fot. Gazeta Krakowska
Szkoła im. Adama Mickiewicza Fot. PGSzkoła im. Adama Mickiewicza Fot. PG