Loading...
BESKID SĄDECKI - Zajazd w Muszynie

Atrakcje Beskidu Sądeckiego

Zajazd w Muszynie

Zajazd w Muszynie - powstał prawdopodobnie w XIX wieku, chociaż niektóre źródła podają wiek XVIII, który wyglądem był zbliżony do wiejskiego dworku. Jest on częścią zespołu dworskiego siedziby starostów. Budynek rozebrano i przeniesiono na nowe miejsce, na ulicę Krzywą 1 w Muszynie. Stało się to w związku z budową obwodnicy Muszyny w 2008 roku. Dziś budynek zajmuje Muzeum Regionalne "Państwa Muszyńskiego" oraz Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Krzywej 1.
GPS: N 49° 21' 16.617'' E 20° 53' 40.316''

Opis Zajazd w Muszynie

Dawny Zajazd w Muszynie przed przeniesieniem Zajazd do lat 30 XX wieku stanowił całość z odkopanymi w 1972 roku fundamentami dawnej karczmy. Stąd należy mieć na uwadze, że rozkład pomieszczeń jest typowy dla innych polskich karczm budowanych na przełomie XVII i XVIII wieku. Budynek, początkowo należący do Nadleśnictwa, przekazał w 1999 roku go gminie. Jednak na fatalny stan budynku, który był zawilgocony, zagrzybiały oraz posiadający próchnice drewna, sprawił że został przeniesiony i zrekonstruowany w nowym miejscu nie narażonym na działanie wilgoci. Muzeum Państwa Muszyńskiego w dawnym Zajeździe w Muszynie Rekonstrukcja trwała 7 miesięcy. Do nowego zrekonstruowanego obiektu przeniesiono jedynie niektóre zdrowe technicznie elementy z dawnego zajazdu, które obecnie stanowią jego części konstrukcyjno-dekoracyjne (schody, belkowanie, szalowanie). Decyzja ta uratowała zbiory muzeum, gdyż podczas powodzi w czerwcu 2010 roku miejsce dawnego zajazdu zamieniło się w małe jeziorko.

Zajazd w Muszynie przed przeniesieniem fot.Marek Dymek
Muzeum w dawnym zajeździe w Muszynie fot. Kamil Bańkowski

W obecnym "Zajeździe" stworzono ekspozycję Historii "Państwa Muszyńskiego", gdzie można zobaczyć liczne pamiątki po starostach, mieszczańskich obywateli Muszyny, Łemkach oraz Żydach, którzy zamieszkiwali licznie ten region. Dla lubiących artystyczne dzieła wystawiono prace m.in. Nikifora i innych artystów samouków. Wkroczyła tutaj również nowoczesność: sala konferencyjno-wystawiennicza, w której przedstawiają swoje wyroby i dokonania Polacy i Słowacy, w ramach transgranicznej współpracy. W budynku wydzielono kilka sal: Muzeum w dawnym zajeździe w Muszynie fot. Kamil Bańkowski
- sala przedsionkowa - tutaj znajduje się informacja turystyczna;
- izba mieszczańska - historia Muszyny;
- sala "Żydzie w Muszynie" - historia Żydów;
- komnata sztuki nieprofesjonalnej - prace twórców nieprofesjonalnych;
- sala starosty Muszyńskiego - historia państwa muszyńskiego;
- sala konferencyjno-wystawiennicza - wystawy czasowe, konferencje, prelekcje;
- kuchnia łemkowska - zbiory etnograficzne;
- sala archiwalno-biurowa - 600 książek i 450 zdjęć.

Kustoszem muzeum jest Pani Barbara Rucka

Zajazd w Muszynie po przeniesieniu fot. Marek Dymek