Loading...
BESKID SĄDECKI - Podgórny Potok ( 450 m n.p.m.)

Potoki Beskidu Sądeckiego

Podgórny Potok

Podgórny Potok (450 m n.p.m.) - potok, prawy dopływ Popradu płynący w Górach Leluchowskich. Ma źródła na wysokości 840 m n.p.m., obejmując zachodnie, mocno zalesione obszary stokowe szczytów Przehyby ( 871 m n.p.m.) oraz Garby ( 830 m n.p.m.). Górna część Podgórnego Potoku jest niedostępnym obszarem leśnym, dopiero po dotarciu w niższe rejony obejmuje region miejscowości Muszyna.
GPS: 49°20'16.0"N 20°54'07.7"E
Mapa ujścia potoku Podgórny Potok w Beskidzie Sądeckim, fot. mapa-turystyczna.pl

Informacje o Podgórny Potok

Opis potoku

Widok ze stoków Malnika na dolinę Potoku Podgórnego, osiedle Miczuły i górę Zdziar Dolina, która tworzy niecały 4 kilometrowy odcinek otoczona jest od północy grzbietem łączącym szczyt Przehyby ( 871 m n.p.m.) - W Rusinowie uchodzi do Popradu na wysokości około 450 m w miejscu o współrzędnych 49°20'16"N 20°54'7.7"E .

Widok ze stoków Malnika na dolinę Podgórnego Potoku i Zdziar. w Głębi widoczny Kraczonik Prawe zbocza doliny Potoku Podgórnego tworzą Przehyby ( 871 m n.p.m.), Czarne Garby ( 835 m n.p.m.) i Malnik ( 726 m n.p.m.), lewe grzbiet Zdziaru ( 837 m n.p.m.). Grzbiet ten był dawniej w dużym stopniu bezleśny, zajęty przez pola i łąki, które obecnie przestają być użytkowane i stopniowo zarastają lasem