Loading...
BESKID SĄDECKI - Stary Sącz - Brama Seklerska ( Szeklerska )

Miejscowości Beskidu Sądeckiego

Stary Sącz - Brama Seklerska

Brama Seklerska w Starym Sączu należy do grupy trzech bram tego typu w Polsce ( inne to bramy w miejscowości Tarnów i Koszyce Wielkie ). Fundatorem tejże bramy było Stowarzyszenie Światowego Związku Węgrów, do którego należeli siedmiogrodzcy seklerzy. Brama stanowi pamiątkę po wydarzeniach z 1999 roku i jest wyrazem przyjaźni i sympatii pomiędzy Węgrami i Polską: na pamiątkę kanonizacji błogosławionej Kingi, która pochodziła z Węgier, była księżniczką i żoną Bolesława Wstydliwego, a w Starym Sączu założyła klasztor klarysek.
GPS: N 49° 33' 45.034'' E 20° 38' 15.778''
ul.Bandurskiego 3B, Stary Sącz

Opis Brama Seklerska w Starym Sączu

Seklrzey, którzy stworzyli bramę dla Starego Sącza mieszkają pośród ludu na najbardziej wysuniętym na wschód krańcu zagłębienia Karpat. Bramy, które rzeźbili w drewnie przedstawiają najczęściej historie i życie ludzi. Wykorzystywali głównie drewno z drzewa dębu, rzadziej było to drewno sosnowe. Technika wykonania charakteryzuje techniki europejskie, podczas gdy samo zdobienie oraz jego układ: kwiaty, wąsy, symbole są odbiciem innego świata. Brama nie jest zamykana i stoi otworem dla wszystkich. Tradycja ludu Seklerów nie pozwalała bowiem na jej zamykanie, powinna być dostępna dla szczęśliwych i nieszczęśliwych. To chcą wyrażać wyryte na łukach bram napisy: "Pokój wchodzącym, błogosławieństwo wychodzącym".

Brama Seklerska w Starym Sączu, fot. Karina Twarowska
Powierzchnia artystyczna bramy przedstawia dwa wielkie drzeworyty, na których umieszczono twarze św. Kingi - od strony placu oraz św. Jadwigi - od strony drogi do źródła św. Kingi. Daszek bramy stanowi tradycyjnie gont a bezpośrednio pod nim znajduje się gołębnik. Na bramie ponadto umieszczono kilka innych symboli, które nawiązują do współczesnych czasów. Na bramach zawsze umieszczone był słońce ( ojciec złoty ), księżyc ( szczęśliwa matka dające życie ) oraz dziecko ( światło jutrzenki ). Słupy stanowiły potężny element konstrukcji oraz były furtką dla pieszych. Pomiędzy nimi znajdował się przejazd. Zadaszenie bramy symbolizuje ochronę, po której możemy oczekiwać, gdy przekroczymy bramę.

Węgierska Seklerska Fot. Bogso
Starosądecka brama jest szeroka na 3 metry i wysoka na ok. 5 metrów. łączy ona dwie strony drogi i jest dość zauważalną konstrukcją. Od strony ulicy Bandurskiego pod portretem Kingi wyryto napis: "Święta Kinga", "Szent Kinga". Na połączeniu słupów: "Święta Kinga Matka Narodu". Z lewej strony herby Polski i Węgier. Stary Sącz, Brama Seklerska Łączy wszystko bogata ornamentyka stylizowanych kwiatów harmonijnie wkomponowana w całość. Z drugiej strony, tej od której wjeżdżał Ojciec Święty, znajduje się portret św. Jadwigi z napisem: "Święta Jadwiga", "Szent Hedvig"; na architrawie napis w języku węgierskim. Poniżej na wewnętrznym łuku pod architrawem napisy w obydwu językach; z prawej po polsku, z lewej po węgiersku: "Dar Siedmiogrodzkiego Stowarzyszenia Światowego Związku Węgrów na czele z Miklośem Patrubany dnia 16 czerwca 1999 roku. Wykonano - maj 1999 roku Siedmiogród". Ponadto nad łukiem pod gołębnikiem misternie wykonany herb papieski.

Brama Seklerska Fot. Józo23