Loading...
BESKID SĄDECKI - Barwinek ( 863 m n.p.m.)

Szczyty Beskidu Sądeckiego

Barwinek ( 863 m n.p.m.)

Barwinek (863 m.n.p.m.) - szczyt w południowej części Gór Leluchowskich. Jego położenie nie wiąże się z głównym grzbietem Gór Leluchowskich, jest jednakże szczytem zwornikowym w tym paśmie. Od szczytu odchodzi od niego grzbiety, pomiędzy którymi płynie potok Smereczek ( Źródła potoku znajdują się dokładnie pod wierzchołkiem Barwinka ). Najwyższym wzniesieniem krótszego grzbietu jest szczyt Czarne Garby ( 835 m n.p.m.), zaś wierzchołek Nad Dolinką (768 m) to graniczny szczyt w dłuższym paśmie. W kierunku północno-zachodnim od szczytu wznosi się kolejny zalesiony grzbiet, który kończy się Stupnem ( 817 m n.p.m.). Północna część odchodzącego grzbietu to dość długi i bezleśny fragment ze szczytem Roztoka ( 795 m n.p.m.), oddzielającym doliny 2 potoków: potoku Stupne i Wojkowskiego Potoku.
GPS: 49°19'47.1"N 20°59'00.8"E
Mapa szczytu Barwinek ( 863 m n.p.m.) w Beskidzie Sądeckim, fot. mapa-turystyczna.pl

Informacje o szczycie Barwinek ( 863 m n.p.m.)

Opis szczytu

Barwinek znajduje się na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, głównie jego północne stoki podlegają ochronie. Ochroną objęte są między innymi źródła wód mineralnych (szczawy), buczyna karpacka oraz inne ciekawe gatunki flory i fauny. Wierzchołek i stoki Barwinka są całkowicie zalesione. Sam żółty szlak wiedzie jego północnym zboczem, z którego nie ma widoków.

Węzeł szlaków


Muszyna - Muszynka
- z Muszyny 2.50 h (z powr. 2.20 h)
- do Muszynki 4.15 h (z powr. 4.40 h)