Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Architektury Drewnianej - Cerkiew św. Dymitra w Szczawniku

Szlak Architektury Drewnianej Beskidu Sądeckiego

Cerkiew św. Dymitra w Szczawniku

Cerkiew św. Dymitra w Szczawniku - jest to grekokatolicka budowla pochodząca z 1841 roku, obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki, chociaż pierwsza cerkiew w Szczawniku została wybudowana już w 1624 roku. Obecna budowla została najprawdopodobniej przebudowana z poprzedniej cerkwi. Zbudowana jest w stylu łemkowskim. Jest to budowla drewniana, o konstrukcji zrębowej, ze ścianami pokrytymi gontami. Nad cekrwią wznoszą się wieże z hełmami i kutymi krzyżami. Prezbiterium zamknięte jest trójbocznie i połączone z zakrystią.

Wnętrze cerkwi jest bardzo bogate. Główne miejsce zajmuje ikonostas, który datowany jest na XVIII i XIX wiek. Obok znajdują się dwa ołtarze boczne powstałe w 1729 z ikonami Opłakiwania Chrystusa i Przemienienia Pańskiego. Oprócz tego w świątyni znajduje się ikona Chrystusa Pantokratora z XVII wieku w pomieszczeniu ołtarzowym. Z tego samego wieku pochodziła ikona św. Michała Archanioła, która została jednak przeniesiona do muzeum w Nowym Sączu. Na ścianach prezbiterium podziwiać można zbiór ikon. Na jednej z wież cerkwi znajduje się dzwon z 1707. Cerkiew była w przeszłości kilkakrotnie remontowana. W latach 1936-1937 w obiekcie wykonano polichromię figuralno-ornamentalną. Po Akcji Wisła, w 1947, budynek przejął Kościół łaciński.

33-370 Szczawnik
Cerkieww Szczawniku Cerkieww Szczawniku Cerkieww Szczawniku Cerkieww Szczawniku Cerkieww Szczawniku Cerkieww Szczawniku
Cerkieww Szczawniku Cerkieww Szczawniku Cerkieww Szczawniku Cerkieww Szczawniku Cerkieww Szczawniku Cerkieww Szczawniku
Szczawniku Szczawniku Szczawniku Szczawniku Szczawniku Szczawniku