Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Architektury Drewnianej - Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Dubnem

Szlak Architektury Drewnianej Beskidu Sądeckiego

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Dubnem

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Dubnem - jest to cerkiew grekokatolicka pochodząca z 1863 roku i została wybudowana na miejscu poprzedniej świątyni z 1673 roku, która została zniszczona w wyniku pożaru. Obecnie, po wypędzeniu Łemków w ramach Akcji Wisła cerkiew pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego pod tym samym wezwaniem. W roku 2011 został wyremontowany dach cerkwi, w ramach akcji "Program ochrony podkowca małego w Polsce" prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura".

Cerkiwe jest zbudowana w typowym dla tego regionu stylu zachodni - łemkowskim o konstrukcji zrębowej. Jej ściany są pokryte gontem. Jest budynkiem w całości drewnianym o konstrukcji jednonawowej, trójdzielnej o węższym od nawy prezbiterium. Cerkiew nie posiada zakrystii. Dach budowli pokryty jest blachą. Nad nawą znajduje się dach typu namiotowego zaś nad prezbiterium kalenicowy, wielopołaciowy. Zwieńczony jest on trzema baniastymi wieżyczkami z pozornymi latarniami.

Wnętrze cerkwi skrywa rokokowo-klasycystyczny ikonostas, pochodzący, podobnie jak całe wyposażenie z XIX wieku ( ikony są późnijesze ). Najcenniejszym zabytkiem jest ikona "Ukrzyżowanie i Złożenie do grobu". Wnętrze zdobi również polichromia ornamentalno-figuralna z końca XIX w.

Dubne 77
Cerkiew w Dubnem Cerkiew w Dubnem Cerkiew w Dubnem