Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Architektury Drewnianej - Cerkiew św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej

Szlak Architektury Drewnianej Beskidu Sądeckiego

Cerkiew św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej

Cerkiew św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej - powstała w roku 1821 jako cerkiew parafialna grekokatolicka, obecnie pełni rolę kościoła rzymskokatolickiego. Jest to budowla trójdzielna, której zwieńczenie nawiązuje do architektury łemkowskiej. Składa się z nawy, prezbiterium oraz przybudówki, która jest obecnie wykorzystywana jako zakrystia. Całość pokryta jest oddzielnymi dachami wielospadowymi, zaś kruchtę nakrywa dach dwuspadowy. Na dachu cerkwi zlokalizowane są wieżyczki o kształcie baniastym z latarniami. Dodatkowo dach przybudówki zwieńczony jest niewielkimi kopułkami.

Całe wnętrze cerkwi pokrywa polichromia stworzona w tradycji barokowo-klasycystycznej. Została ona wykonana ( lub odnowiona ) w roku 1928. Ściany pokryte są motywami architektonicznymi, zaś stropy płaskie z fasetami pokrywają sceny biblijne o charakterze figularnym. Główne miejsce zajmuje ikonostas z drugiej połowy XIX wieku. Jest on bogato zdobiony w dekoracje snycersją w stylu barokowym również z XIX wieku. Przed ikonostasem znajduje się pochodzący z tegoż samego okresu ołtarz z baldachimem i tabernakulum w kształcie konfesji. Całe prezbiterium składa się z elementów XIX wiecznych. W tle samego ołtarza mieszona została ikona Ukrzyżowania. Nawa cerkwi posiada rokokowe ołtarze z XVIII i XIX wieku. Teren przyświątynny opasany jest murem z kamienia. Dodatkowo w samym murze znajdują się trzy zachowane kaplice, których w sumie było pięć. Przy kościele znajduje się dzwonnica

Wierchomla Wielka 15, 33-352