Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Architektury Drewnianej - Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu

Szlak Architektury Drewnianej Beskidu Sądeckiego

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu - to kościół parafialny ufundowany w 1612 roku przez biskupa Piotra Tylickiego. Charakteryzuje się konstrukcją zrębową, ze ścianami oszalowanymi poziomo, w układzie jednonawowy. Jest to trójboczna konstrukcja z zamkniętym prezbiterium oraz zakrystią w północnej części świątyni. Dach świątyni został pokryty blachą i rozciąga się nad nawę oraz prezbiterium. Jedyna wieża znajduje się nad nawą i wcześniejszą kruchtą. Jest ona zbudowana w stylu barokowym z wieńczącą ją sygnaturką z latarnią o konstrukcji słupowo ramowej. Wieża składa się z wąskiego piętra dzwonnego i zakończona jest hełmem baniastym o zgeometryzowanych połaciach.

Wewnętrzne ściany Kościoła pokryte są polichromią z 1960 roku o motywach ornamentalnych i figuralnych autorstwa K. Morwaya i K. Puchały. Stropy są płaskie a portal wejściowy jest w kształcie potrójnego łuku. W prezbiterium umieszczono trzy rokokowe ołtarze pochodzące z 2 połowy XVIII wieku. Główny ołtarz zdobi obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Tylicką) z przełomu XVI i XVII wieku, a na bocznych obrazy Św. Anny Samotrzeć z XVII wieku i Veraiconem z XVIII wieku. Innymi obrazami znajdującymi się w świątyni są malunki Czesława Lenczowskiego z ok. 1950 roku. Poza tym wyposażenie kościoła składa się z ambony, chrzcielnicy oraz organów barkowych pochodzących z XVIII wieku. Na głównej belce tęczowej znajduje się rokokowy krucyfiks i kilkanaście obrazów, feretronów i rzeźb z XVIII-XIX wieku. Obok kościoła, po południowo-zachodniej stronie znajduje się murowana dzwonnica parawanowa z 1803 roku.

Rynek 15, 33-383 Tylicz
Kościół Piotra i Pawła Kościół Piotra i Pawła Kościół Piotra i Pawła