Loading...
BESKID SĄDECKI - Dolina Uhryńskiego Potoku. Ścieżka geologiczna w Uhryniu

Szlaki spacerowe Beskidu Sądeckiego

Dolina Uhryńskiego Potoku. Ścieżka geologiczna w Uhryniu

Ścieżka geologiczna w Uhryniu - jest ścieżka edukacyjną, nastawiona na turystów chcących poznać, oprócz piękną przyrody ożywionej, również ta nieożywioną. Tematem przewodnim ścieżki są utwory geologiczne płaszczowiny magórskiej, stanowiącej trzon budowy Beskidu Sądeckiego. Trasa liczy 11 przystanków z opisami najatrakcyjniejszych elementów geologicznych, na zapoznanie się z informacjami na przystankach potrzeba około 10-15 minut. Została oznaczona tradycyjnymi symbolami ścieżek edukacyjnych - biało - zielonym kwadratem. Przejście trasy, której łączna długość wynosi 2 km zajmuje około 1,5 godziny.

Ścieżka edukacyjna dolina uhryńskiego potoku wiedzie głęboko wciętym, krętym odcinkiem dolnego biegu potoku Uhryń. Dzięki sile wody płynącej w potoku odsłonięte zostały w niemal ciągłym stopniu profile, przedstawiające sfałdowane utwory wczesnego eocenu podjednostki sądeckiej formacji magurskiej. Uznaje się, że obszar ten najlepiej pokazuje paleogen strefy sądeckiej przy okazji dodając jeszcze spore walory krajobrazowe. Trasa ścieżki geologicznej swój początek, zlokalizowany przy drodze Łabowa-Uhryń, gdzie jest miejsce na pozostawienie samochodu. Pierwsza tablice opisująca ścieżkę znajduje się po lewej stronie drogi. Idąc od drogi w kierunku potoku Uhryń w odległości około 400 m od punktu wyjścia a około 120 m poniżej prawego małego dopływu potoku Uhryń znajduje się przystanek nr 1.

Pobierz Trasę GPSplik .gpx trasy Dolina uhryńskiego potoku. Ścieżka geologiczna w Uhryniu

Dolina Uhryńskiego Potoku. Ścieżka geologiczna w Uhryniu

Przystanek 1

Przystanek pierwszy zatrzymuje nas w dość ciekawym miejscu. Dojście do niego zajmuje kilka minut, gdyż jest oddalony o 400 metrów od drogi, 120 m poniżej prawego małego dopływu potoku Uhryń. Dno potoku i jego prawy brzeg nosi ślady ciemnych łupków oraz towarzyszących im margli pochodzenia łąckiego. Utwory te są dość silnie zdiagenezowane, czyli dość mocno pozlepiane ze sobą tworząc w tym miejscu dość spora ławicę. Margle te pochodzą z najniższej warstwy ogniwa margli łąckich, są ponadto wymieszane z piaskowcami cienkoławicowymi.

Ścieżka geologiczna w Uhryniu fot. beskidsadecki.eu

Przystanek 2

Schodzimy dalej w dół, mijając dość ostry zakręt w prawdo docieramy do przystanku numer 2. Lewy brzeg potoku prezentuje nam na jego skarpie średnio i gruboławicowy piaskowiec, który jest dość stromo nachylony. Po południowej stronie tej odkrywki dostrzec możemy odsłonięcie, w którym widać płytowe ułożenie warstw piaskowaca, które w dość łatwy sposób rozpadają się w luźny piasek. Warstwa ta jest mocno zwietrzała i zaburzona.

Dolny paleogen serii sądeckiej w potoku Uhryńskim fot. geooutcrops.bagnicki.com

Przystanek 3

Kolejny, 3 przystanek osiągamy po minięciu dwóch zakrętów po dość szerokim łuku, docierając do potoku, który zmienia swój kierunek płynięcia na północny. Tutaj przy przystanku dostrzec możemy kolejne cienkie warstwy skalne, które pod dość dużym kątem opadają na południe, czyli przeciwnie do kierunku płynięcia potoku. Dla bardziej spostrzegawczych, przewodniku opisują owalne zagłębienie, które miały by być śladami ryb pływających ponad świeżym osadem morskim.

Dolny paleogen serii sądeckiej w potoku Uhryńskim fot. geooutcrops.bagnicki.com

Przystanek 4, 5

Przy kolejnym skręcie potoku w kierunku wschodnim znajduje się przystanek numer 4. Znajdujące się tutaj łagodne zakole potoku odsłania cienką warstwę czerwonawych skał, będących rodzajem łupków. Ponad czerwona odkrywką znajdują się łupki, które stanowią dość wysoki brzeg, będący przystankiem numer 5. Brzeg jest wysoki, przez co można na górnej jego części dostrzec najnowsze osady czwartorzędowe - gliniasto-żwirowe. W górnej warstwie znajdują się dość licznie organiczne części roślin, które sięgają niebieskawo - zielonawych łupków. Oddzielają się one wyraźnie w postaci kostek, a nie tak jak zwykle warstw.

Dolny paleogen serii sądeckiej w potoku Uhryńskim fot. geooutcrops.bagnicki.com

Przystanek 6

Idąc dalej za kolejny zakręt i kierując się na północny - wschód docieramy po kilkunastu metrach do przystanku nr 6. Wyraźnie widoczne bardzo długie odsłonięcie mające około 130-150 metrów pokazuje nam całą paletę kolorów łupków. Wyróżnić tutaj można kolory, które wzajemnie się przenikają: począwszy od czerwonego i zielonego aż do cienkich niebieskich warstw. Są one dość drobne, poprzeplatane głównie z zielonkawymi piaskowcami, tworzącymi dość ciekawy barwny przekładaniec.

Ścieżka geologiczna w Uhryniu fot. beskidsadecki.eu

Przystanek 7

Dojście do następnego przystanku jest dość gwałtowne, gdyż tutaj potok skręca na wschód, gdzie znajduje się kolejne odsłonięcie. Kolorem dominującym jest czerwień, w którym znajdują się pojedyncze ławice zielonych soczewek, najprawdopodobniej piaskowców. Skarpa jest dość wysoka. Dojście do następnego przystanku, zlokalizowanego około 100 metrów dalej wiedzie niskim tarasem, w kierunku południowo-wschodnim.

Ścieżka geologiczna w Uhryniu fot. beskidsadecki.eu

Przystanek 8

Zakole, które tworzy tutaj ekspozycję numer 8 kolejnych pasiakiem na naszej trasie. Łupki, które tworzą tą warstwę biegną zgodnie z korytem rzeki. Prawy brzeg potoku, który jest dobrze odsłonięty widać wyraźnie łupki, które gdzieniegdzie przecinają drobnoziarniste piaskowce. Dostrzec można pewną nieregularności, które są małymi uskokami, a ich szczeliny wypełnia mieniącymi się w świetle słonecznym ziarnami kalcytu.

Ścieżka geologiczna w Uhryniu fot. beskidsadecki.eu

Przystanek 9

Schodzimy coraz niżej potoku. Po przejściu na druga stronę znajduje się przystanek numer 9. W samym korycie dostrzec można różnokolorowe skały, niebieskie i stalowoszare oraz wapnisto-białe piaskowce. Tutaj również szczeliny zostały wypełnione kalcytem. Po minięciu tego przystanku wracamy górnym grzbietem potoku w stronę pierwszego przystanku.

Ścieżka geologiczna w Uhryniu fot. beskidsadecki.eu

Przystanek 10, 11

Przystanki te znajdują się w znacznej odległości od właściwej ścieżki. Są one na tyle ciekawą ekspozycją więc zostały przygotowane w ramach wyznaczania ścieżki geologicznej. We wsi Łabowa, na brzegach Kamienicy Nawojowskiej widoczne sa warstwy skalne piaskowca, w których dominują części organiczne, również na dolnych powierzchniach ławic. Tutaj również można zauważyć niebieskie oraz zielone łupki. Przechodząc dalej przez most, po około 50 metrach od gajówki odsłaniają się kolejne skały. Są to typowe piaskowce o żółtawej barwie przemieszane z piaskowcami szarozielonymi. Na dnie znaczna ilość rumoszu skalnego co świadczy o dużym procesie zwietrzenia skał.

Ścieżka geologiczna w Uhryniu fot. beskidsadecki.eu
Ścieżka geologiczna Ścieżka geologiczna Ścieżka geologiczna
Ścieżka geologiczna Ścieżka geologiczna Ścieżka geologiczna