Loading...
BESKID SĄDECKI - Nowy Sącz - Zamek Królewski w Nowym Sączu

Miejscowości Beskidu Sądeckiego

Nowy Sącz - Zamek Królewski

Zamek Królewski w Nowym Sączu - jest to budowla, która została wzniesiona w połowie XIV wieku za panowania króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Sączu. Teren pod budowę zarezerwowano nad brzegiem rzeki Dunajec, w okolicy ujścia do niego rzeki Kamienica Nawojowska. Miejsce było bardzo dogodne, ze względu na otoczenie z trzech stron wodami rzek. Zamek stał się ulubioną warownią króla Władysława Jagiełły.
GPS: N 49° 37' 43.197'' E 20° 41' 22.397''

Opis Zamek Królewski w Nowym Sączu

Swoją świetność zamek przeżywał w wiekach średnich. Gościł wiele koronowanych głów, czego przypieczętowaniem był zjazd królów w 1385 roku: Jagiełły wraz z Jadwigą, księcia Witolda, króla węgierskiego Zygmunta Luksemburczyka z małżonką Marią. Stał się również miejscem obrad w 1409, dotyczących planów wojny z Krzyżakami.

W roku 1611 zamek strawił pożar, który pochłoną również znaczną cześć miasta. Szybko jednak został odbudowany przez starostów grodowych Lubomirskich herbu Śreniawa. Projektantem był Maciej Tropola - włoski architekt. W XVII wieku zamek popadł w ruinę a dzieła zniszczenia dopełniły pożary oraz czasy rozbiorowe.

Zamek Królewski w Nowym Sączu fot. beskidsadecki.eu
Odbudowa i renowacja w czasach współczesnych rozpoczęła się w latach 30 XX wieku. Powstał wtedy komitet odbudowy zamku, którego celem była adaptacja budynków zamkowych na potrzeby muzealne. Podczas działań wojennych znajdowały się tutaj koszary i magazyn broni. Zostały one wraz z zamkiem wysadzone przez partyzantów 18 stycznia 1945 roku. Dwie miny angielskie, które stanowiły ładunek wybuchowy podłożył 17-latek: Witold Młyniec ( Bataliony Chłopskie ). Detonacja była słyszana w promieniu kilkunastu kilometrów, a odłamki kamieni zniszczyły część miasta.

Do dziś pozostała jedynie Baszta Kowalska. W zamierzchłych czasach stanowiła ona integralną część obronna miasta. W okolicach sadeckiego zamku było kilkanaście baszt: od południa Krawiecka i Tkacka, na wschodzie Piwowarska i Sukiennicza, na zachodzie Rzeźnicza, Kramska i Zamkowa, na północy w linii zamku - Baszta Szlachecka i Kowalska. Jedynie ta ostatnia została odnowiona i zrekonstruowana i do dziś można ją oglądać.

Zamek Królewski w Nowym Sączu fot. beskidsadecki.eu