Loading...
BESKID SĄDECKI - Las pod Jaworzyną - Jaworzyna Krynicka

Atrakcje Beskidu Sądeckiego

Las pod Jaworzyną - Jaworzyna Krynicka

Las pod Jaworzyną - to pomnik przyrody ożywionej, który znajduje się na wschodnim stoku Jaworzyny Krynickiej ( 1114 m n.p.m.), będącej najwyższym szczytem Pasma Jaworzyny Krynickiej. Dostępność Lasu pod Jaworzyną jest bardzo dobra, gdyż obok niego przechodzą dwa szlaki piesze: czerwony i zielony prowadzące na Jaworzynę. Znajduje sie on na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego.
GPS: N 49°25'15.6" E 20°54'59.9"

Opis Czarci Kamień - Wierch nad Kamieniem

Pomnik przyrody Las pod Jaworzyną Powierzchniowy pomnik przyrody Las pod Jaworzyną chroni występujący tutaj naturalny drzewostan bukowy oraz jodłowy. Ma on charakter pierwotnej puszczy karpackiej. Znajdują się tutaj w dużej ilości powalone drzewa, które tworzą podstawę dla rozwoju mchów i grzybów. Drzewostan jest dość stary, w jego skład wchodzą między innymi 150-letnie buki oraz nieco młodsze jodły. Pomiędzy mini występuje również jawor, który charakterystyczny jest z łuszczącej się kory. Las pod Jaworzyną wyrasta w strefie osuwiskowej, w której odsłonięciu uległy kaskady form skalnych. Niżej znajdują się liczne stanowiska nagromadzonego rumoszu skalnego, który razem z powyższymi skałami porastają paprotniki kruche oraz zanokcica skalna. Ciekawym okazem jest miesięcznica trwała - roślina o bladoniebieskich kwiatach i sercowatych liściach. Jej nasiona mają specyficzną, srebrną łuszczycę, którą miejscowi określają jako "judaszowe srebrniki"

Wiosna na Jaworzynie Krynickiej fot. Gorthawer
Zanokcica skalna Całe osuwisko piaskowcowe wraz z pomnikiem przyrody ożywionej zajmuje obszar 1. 92 ha. Najlepiej dość do niego idąc trasą ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna "Na stoku Jaworzyny Krynickiej. Napotkamy go także maszerując szlakiem zielonym (20 minut drogi od dolnej stacji kolejki gondolowej).

Pomnik przyrody Las pod Jaworzyną na Jaworzynie Krynickiej fot. Uniwersytet Rolniczy