Loading...
BESKID SĄDECKI - Rezerwat przyrody Nad Kotelniczym Potokiem ( 24,8 ha)

Rezerwaty Beskidu Sądeckiego

Rezerwat przyrody Nad Kotelniczym Potokiem

Rezerwat przyrody Nad Kotelniczym Potokiem ( 24,8 ha) - leśny rezerwat przyrody w gminie Szczawnica, w Paśmie Radziejowej. Zajmuje powierzchnię 24,8 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego ochraniając fragment buczyny karpackiej.
GPS: N 49° 26' 47.4'' E 20° 34' 21.936''
Mapa Rezerwat przyrody Nad Kotelniczym Potokiem w Beskidzie Sądeckim, fot. mapa-turystyczna.pl

Informacje o Rezerwat przyrody Nad Kotelniczym Potokiem

Opis rezerwatu

Rezerwat przyrody Nad Kotelniczym Potokiem ( 24,8 ha) W drzewostanie występuje głównie jodła i buk oraz świerk. Spotyka się okazy 200-letnich drzew. W ostatnich latach systematycznie zwiększa się w rezerwacie udział buka. Nad Kotelniczym Potokiem W typowym dla buczyny runie występują: żywokost sercowaty, żywiec gruczołowaty, marzanka wonna, gajowiec żółty, czworolist pospolity, wietlica samicza, paprotnik kolczysty, paprotnik Brauna. Teren rezerwatu jest morfologicznie bardzo urozmaicony.

Potok Kotelniczy Potok i jego dopływ płyną w bardzo głębokich wąwozach. Wzdłuż potoku Kotelniczego i jednej z jego bocznych odnóg wcinają się w głąb lasu zarośla z lepiężnikiem białym. Rezerwat jest łatwo dostępny w związku z okalającymi go drogami leśnymi wybudowanymi w ostatnich latach.