Loading...
BESKID SĄDECKI - Rezerwat przyrody Wierchomla ( 25,37 ha)

Rezerwaty Beskidu Sądeckiego

Rezerwat przyrody Wierchomla

Rezerwat przyrody Wierchomla ( 25,37 ha) - rezerwat przyrody w gminie Piwniczna-Zdrój w Paśmie Jaworzyny Krynickiej na stoku Pustej Wielkiej ( 1061 m n.p.m.)w Beskidzie Sądeckim.
GPS: N 49° 24' 41.408'' E 20° 49' 6.021''
Mapa Rezerwat przyrody Wierchomla w Beskidzie Sądeckim, fot. mapa-turystyczna.pl

Informacje o Rezerwat przyrody Wierchomla

Opis rezerwatu

Rezerwat przyrody Wierchomla ( 25,37 ha) Położony jest na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Chroniony jest tutaj głównie las bukowo-jodłowy. W lesie tym można spotkać liczne stanowiska wychodni skalnych, m.in. gruboławicowe piaskowce, oraz zlepieńce. Buczyna karpacka, która jest dominującym gatunkiem w tym rezerwacie występuje w 2 wariantach: żyznym i ubogim. Poza buczyną drzewostan uzupełniają domieszki jodły, które są niekiedy dość starymi okazami, a cześć z nich stoi martwa, co nie oznacza, że jest nieprzydatna. W martwych częściach jodeł zwoje gniazda mają dziuplaki. W 40% na terenie Rezerwatu Wierchomla można spotkać drzewa o maksymalnym wieku 40 lat.

Rezerwat przyrody Wierchomla Na terenie rezerwatu swoje źródła ma rzeka Pusta, która stanowi dopływ potoku Wierchomlanka. W 4 miejscach woda wypływa z pod ziemi, dając początek Pustej. Cały obszar może przypominać pierwotną puszczę typu górskiego. Jednakże w okolicach rezerwatu można spotkać młode drzewostany, które tworzą swoisty bufor ochronny dla rezerwatu przyrody Wierchomla.

Najbliższe szlaki


Żegiestów - Pusta Wielka
- z Żegiestów Zdrój 1.40 h (z powr. 1.05 h)
- na Pusta Wielka ( 1061 m n.p.m.) 0.45 h (z powr. 0.25 h)