Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Architektury Drewnianej - Cerkiew św. Dymitra w Złockiem

Szlak Architektury Drewnianej Beskidu Sądeckiego

Cerkiew św. Dymitra w Złockiem

Cerkiew św. Dymitra w Złockiem - jest to grekokatolicka cerkiew , która obecnie pełni rolę kościoła rzymskokatolickiego Narodzenia NMP. Cerkiew istniała już w końcu XVI wieku. Obecną budowlę wzniesiono w latach 1867-1872 a jej budowniczym był Kondracz. Wznosi się ona w górnej części wsi Złotne, na wysokości 530 m.n.p.m., wśród kępy drzew, na grzbiecie. Rozdziela on doliny Złotnego Potoku po wschodniej stronie oraz Szczawnika po zachodniej. Została ona wzniesiona na planie krzyża, o drewnianej konstrukcji zrębowej. Wyróżnia się ona pośród innych cerkwi na tym terenie, gdyż po raz pierwszy zastosowano plan krzyża oraz nakrytą obcą tutejszej architekturze ośmiopolową kopułą na tamburze.

Nawa oraz prezbiterium i transept nakryte są dwuspadowym dachem, na których wznoszą się szczyty naczółkowe. Ich przecięcie zwieńczy wysoki, ośmiokątny tambur, który jest nakryty kopułką. Samą kopułkę oraz górę dachu nad prezbiterium wieńczy dwukondygnacyjne, pozorne latarnie. Kolejna wieża wzniesiona została na osi nawy w konstrukcji słupowo ramowej i została pokryta niskim dachem typu namiotowego. Jest ona także zwieńczona dwupiętrową, pozorną latarnią. Współcześnie cała cerkwie pokryta jest blachą a wszystkie ściany zewnętrzne szalowane są poziomo położonymi deskami.

Samo wnetrze świątyni ma naturalną barwę drewna. Centralną przestrzeń zajmuje XIX wieczny ikonostas barokowy. Jego autorem są Antoni i Michał Bogdański z Lwowa. Stworzony on został w stylu zachodniłoemkowskim. Cerkiew posiada dwa ołtarze pochodzące również z XIX wieku. Przedstawiają one Matkę Bożą z Dzieciątkiem oraz świętych Cyryla i Metodego. Cenniejszym zabytkiem jest również XVIII wieczny krucyfiks w bogato zdobionym obramienie snycerskim. Ściany ozdabia polichromia pochodząca z 1876 roku. Na ścianach wisza również stacje drogi krzyżowej wykonane w 1980 przez rzeźbiarza Józefa Kuczaja z Kąclowej.

Obok cerkwi znajduje się cmentarz greckokatolicki z XIX w. otoczony murem. Wokół rosną stare lipy; jedna z nich, znajdująca się przy drodze, chroniona jako pomnik przyrody.

Złockie 33, 33-370 Złockie
Cerkiew w Złockiem Cerkiew w Złockiem Cerkiew w Złockiem Cerkiew w Złockiem Cerkiew w Złockiem Cerkiew w Złockiem