Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Cerkwi Łemkowskich - Dawna cerkiew greko - katolicka p.w. Michała Archanioła

Szlak Cerkwi Łemkowskich Beskidu Sądeckiego

Dawna cerkiew greko - katolicka p.w. Michała Archanioła

Jest to dawna cerkiew greko - katolicka znajdująca się ma terenie gminy Krynica Zdrój w miejscowości Polany na Szlaku Cerkwi Łemkowskich w Beskidzie Sądeckim. Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki filialny, pod tym samym wezwaniem. Cerkiew została wybudowana w roku 1820. Według podań, zastąpiła ona starszą cerkiew, która została wzniesiona w 1667 roku. Podobnie jak pozostałe cerkwie na szlaku, wzniesiono ją w typie sakralnego budownictwa zachodnio - łemkowskiego.

Cerkiew greko - katolicka p.w. Michała Archanioła jest kolejną cerkwią zbudowaną w konstrukcji zrębowej, której ściany zewnętrzne pokryto gontem. Jest ona dwudzielna, szalowana z gontami i namiotowymi dachami, pobitymi blachą. Budowla jest całkowicie drewniana, w której dominuje wieża o konstrukcji słupowej. Ściany tej wieży są pochyłe oraz zawierają izbice oraz babiniec. Całość wieńczą trzy baniaste wieżyczki ze ślepymi latarniami. Nawę i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe z dwiema baniastymi wieżyczkami z latarniami.
Wnętrze budowli zawiera wyposażenie cerkiewne, pochodzące głównie z XVIII w. Główną, centralną część stanowi kompletny ikonostas regencyjno- rokokowy, pochodzący z XVIII wieku. Centrlanie nad ikonostasem widnieje malowany bladachim. W głównym miejscu ikonostasu znajduje się grupa Ukrzyżowania z postaciami wyciętymi z desek. Przed nim znajduje się ołtarz późnobarokowy, z obrazem Pieta (XVIII wiek), XVIII-wieczne ołtarze boczne z obrazami i ikonami z tego samego okresu oraz polichromowana ława diakońska. W cerkwi znajduje się również barokowa ambona, pochodząca z 1700 roku.
Stropy świątyni i parapet chóru ozdabia polichromia ze scenami biblijnymi, z XIX wieku, w tym również pochodzącymi ze Starego Testamentu. Polichromia architektoniczno-figuralna pochodzi z 1862 r. Ciekawie prezentują się ołtarzyki boczne cerkwi oraz feretrony, czyli przenośne, obustronnie namalowane obrazy lub rzeźby religijne w ozdobnych ramach pochodzące. Feretrony te pochodzą prawdopodobnie z XVII-XIX wieku.

Leśniczówka, Polany 62, 26-680
Cerkiew p.w. Michała Archanioła Cerkiew p.w. Michała Archanioła Cerkiew p.w. Michała Archanioła