Loading...
BESKID SĄDECKI - Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna "NA RAKOWSKU"

Szlaki spacerowe Beskidu Sądeckiego

Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna "NA RAKOWSKU"

Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna "NA RAKOWSKU" zlokalizowana jest w całości na terenie leśnictwa Tylicz. Początek ścieżki zlokalizowano ok. 2 km od centrum Tylicza, w stronę Powroźnika. Trasa mierzy 4 kilometry długości, na której postawiono 9 przystanków tematycznych. Obserwację przyrodniczą ułatwiają tablice informacyjne postawione na obszarze Leśnego Zakładu Dydaktycznego. Ukazuje fragment leśnictwa Tylicz, jego specyficzne cechy oraz zagadnienia gospodarki leśnej, będące najciekawszymi fragmentami beskidzkiej przyrody.

Celem głównym utworzenia ścieżki edukacyjnej było pokazanie walorów przyrodniczych oraz sposobu zrównoważonego gospodarowania jej zasobami. Dzięki poznaniu odpowiednich metod gospodarowania, każdy z nas może w sposób aktywny włączyć się w ochronę środowiska. Na ścieżce dostrzec można gospodarkę leśną, która pomaga w przebudowie osłabionych przez wiatry świerczyny, zniszczonych i przepalonych drzewostanów sosny oraz przekształcanie obszarów porolnych w las. Ścieżka wiodąca przez dolinę Muszynki odkrywa charakterystyczne punkty krajobrazowe: przełomowe odcinki, stary kamieniołom, źródliska wód mineralnych oraz poszczególne drzewostany. Końcowym odcinkiem jest biwak Kamienny Krąg, idealnie nadający się do odpoczynku po 4-godzinnym marszy po ścieżce, której przewyższenie wynosi 200 metrów.

Pobierz Trasę GPSplik .gpx trasy Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna NA RAKOWSKU

Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna "NA RAKOWSKU"

Stanowisko nr 1 - źródło wody mineralnej nr 11

Do pierwszego przystanku, znajdującego się przy ul. Wolności 6 w Tyliczu można dojechać drogą z Krynicy Zdrój bądź Muszyny przez Powroźnik. Przy źródełku wody znajduje się duża tablica z mapą i opisem ścieżki. Niedaleko znajduje się rozlewnia wody źródlanej "Kropla Beskidu". Przystanek ten, znany również jako "Źródełko wędrowców" swoją nazwę bierze od pobliskiego ujęcia wody mineralnej, w którym występują wysięki szczaw oraz ekshalacje dwutlenku węgla. Samo źródełko objęte jest w betonowej cembrowni, z której wypływa woda.

Stanowisko nr 2 - las świerkowy

Funkcje produkcyjne lasu, zeszły tutaj na plan dalszy ustępując miejsca funkcjom ochrony gleb, wody, krajobrazu, czy też turystyce i edukacji. Podstawowym zadaniem leśników jest w tym terenie hodowla lasów zdrowych, stabilnych, różnorodnych pod względem wieku, składu i struktury wysokości, spełniających wszystkie wcześniej wspomniane funkcje. Zbiorowiska leśne zajmują ok. 60% powierzchni; z uwagi na żyzność siedliska mają bardzo zróżnicowany skład gatunkowy: świerk pospolity (Picea bies) zajmuje 15 % całego obszaru.

Mapa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej Na Rakowsku fot. atrakcjekrynicy.pl

Stanowisko nr 3 - źródło wody mineralnej T-21

Przystanek ten obejmuje kolejne źródło w tym rejonie: "Syhowne" oznaczone symbolem T - 21. Jest ono ujęte w drewnianym materiale i wypływa na prawym brzegu potoku Syhowny. Jego zlokalizowanie ok 550 metrów od początku ścieżki przy drodze Tylicz-Powroźnik sprawia, że jest często odwiedzane. Źródło tej wody jest bardzo wydajne, ponad połowa wszystkich szczaw w zlewni Muszynki wypływa w tym miejscu. Poniżej źródła zbudowano niestety osadę turystyczną "Domki w lesie", które nie pasują do naturalności tego miejsca.

Stanowisko nr 4 - biocenoza łąki, sukcesja wtórna

Stanowisko to ukazuje nam fragment zespołu nieleśnego, który jest w tym miejscu reprezentowany przez zbiorowisko ubogiej łąki oraz zbiorowiska ziołoroślowego. Sukcesja wtórna, która miała tutaj miejsce polega na zarastaniu obszarów porolnych, polach oraz łąkach odłogowanych. Sama istota sukcesji wtórnej polega na odtworzeniu się naturalnego obszaru charakterystycznego dla lokalnych warunków.

Początek ścieżki przyrodniczej fot. Stowarzysznie na Rzecz Rozwoju Tylicza - Atlas Wód Mineralnych Muszyny Krynicy i Tylicza

Stanowisko nr 5 - przedplonowy drzewostan sosnowy

Przedplonowe drzewostany sosnowe są to przejściowe tereny, które później mogą zostać przebudowane na gatunki potrzebujące lepszego podłoża do wzrostu. Kształtowanie takiego sposobu hodowli na odsłoniętym obszarze nie jest łatwe i jest często obciążone dużym ryzykiem. Do sztucznych drzewostanów sosnowych wprowadzano, lub też niekiedy wkraczał spontanicznie buk. Powstawały w ten sposób gospodarczo i przyrodniczo bardzo cenne formy drzewostanów

Stanowisko nr 6 - jodłowy drzewostan nasienny

Największy udział drzewostanach posiada jodła pospolita ok. 35%. Charakterystyczną cechą jest brak gatunków wybitnie niżowych występujących również w piętrze pogórza (do 600 m.n.p.m.) takich jak dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, grab pospolity, co jest dowodem na surowość klimatu. Lasy Beskidów charakteryzują się dużą różnorodnością świata roślinnego i zwierzęcego. Występuje tu wiele gatunków chronionych roślin i zwierząt. Wrażenie robią ponad 200 letnie jodły o wysokości przekraczającej 50 metrów.

Widok ze ścieżki na Tylicz i w tle Lackową fot. krynica.pl

Stanowisko nr 7 - gospodarka łowiecka, urządzenia łowieckie

Oprócz roślin i drzew obszar zamieszkują liczni przedstawiciele ssaków: jelenie, sarny, , dziki czy lisy. W okolicach pojawiają się słowackie niedźwiedzie brunatne, wilki, rysie czy dość rzadkie żbiki. Żyją tutaj prawie wszystkie gatunki rodzimych ptaków oraz wszystkie polskie gady oprócz żółwia błotnego. Spacerując po trasie i podziwiając wspaniałe widoki, można równocześnie zapoznać się z ciekawi obiektami przyrodniczymi, a z usytuowanych w terenie tablic dowiedzieć wielu fachowych i interesujących szczegółów ich dotyczących.

Stanowisko nr 8 - przełom rzeki Muszynki

Tylicz to miejscowość w ośrodku gminnym Krynicy-Zdrój, znajdującej się pomiędzy Beskidem Sądeckim a Niskim. Przez Tylicz biegnie droga łącząc granicę państwa z Krzyżówką i dalej biegnąc przez Nowy Sącz dociera do Grybowa. Trasa te była kiedyś ważnym szlakiem handlarzy, podążających na południe w kierunku Bardejova i dalej na Węgry. Przez Powroźnik z Tylicza można dojechać do Krynicy i Muszyny. Ścieżka jest częścią obszaru Leśnictwa Tylicz, którą opiekuje się Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy. Przepływa przez nie Muszynka, cały obszar leży w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Stanowisko nr 9 - kamieniołom (biwak Kamienny Krąg)

Ścieżka kończy się na biwaku Kamienny Krąg, miejscu gdzie każdy może odpocząć i zregenerować siły, są tam wiaty pod którymi możemy się schronić w czasie deszczu czy też wyznaczone miejsce na ognisko. Adres miejsca to: Wolności 30, Tylicz

Popradzki Park Krajobrazowy fot. zpkwm.plPopradzki Park Krajobrazowy fot. zpkwm.pl