Loading...
BESKID SĄDECKI - szczawy

Źródła i wody Beskidu Sądeckiego

Szczawy

Potok Grajcarek w Pieninach Najpopularniejszym typem wód mineralnych na tym obszarze są szczawy. Ich występowanie uwarunkowane jest przesunięciem systemu szczelin sięgających znacznych głębokooeci. Wydostający się nimi z głębi ziemi dwutlenek węgla nasyca płytkie wody infiltracyjne i tworzy szczawy płytkiego krążenia, których mineralizacja sięga do 4 g/ dm3. Wielkość mineralizacji zależna jest od długości drogi i czasu migracji wód pomiędzy miejscami ich tworzenia i wypływu. Wydajnooeć takich źródeł waha się pomiędzy 0,5 do 35,0 dm3/ min.

Szczawy głębokiego krążenia znane są tylko z głębokich odwiertów i w porównaniu do szczaw płytkiego krążenia różnią się ilością składników sodowych i chlorkowych. Ponad to w wodach tych pojawia się brom i jod, a ich mineralizacja sięga do 30 g/ dm3. We wszystkich tych miejscach tryskają lecznicze źródła wody mineralnej, które stanowią około 60% polskich zasobów.

Wody mineralne Beskidu Sądeckiego wykorzystywane są w lecznictwie uzdrowiskowym a także w przemyśle rozlewniczym. Pewną formą wykorzystania tych wód są ogólnodostępne naturalne wypływy. Dzięki tak licznie występującym źródłom wody mineralnej znajduje się tu największy zespół uzdrowiskowy z tak znanymi kurortami jak: Krynica Zdrój, Muszyna Zdrój, Piwniczna Zdrój, Żegiestów Zdrój

Porankiem wzdłuż rzeki Grajcarek Szczawnica, potok Grajcarek Grajcarek
Porankiem wzdłuż rzeki Grajcarek Szczawnica, potok Grajcarek Grajcarek