Loading...
BESKID SĄDECKI - Bystra ( 558 m n.p.m.)

Szczyty Beskidu Sądeckiego

Bystra ( 558 m n.p.m.)

Bystra (558 m.n.p.m.) - szczyt w Paśmie Jaworzyny Krynickiej w części zachodniej. Jest jednym z szczytów bocznego pasma, odbiegającego od głównej grani, kierując się na południowy - zachód. Po obydwu stronach tej bocznej grani są głęboko wcięte doliny Głęboczanki oraz Jaworzyny. Ponadto, grzbiet ten wyróżnia ciąg szczytów: Zadnie Góry ( 773 m n.p.m.), Skała ( 773 m n.p.m.), Cycówka ( 593 m n.p.m.), Dermanowski Wierch ( 558 m n.p.m.) oraz Bystra ( 558 m n.p.m.).
GPS: 49°27'23.2"N 20°42'12.5"E
Mapa szczytu Bystra ( 558 m n.p.m.) w Beskidzie Sądeckim, fot. mapa-turystyczna.pl

Informacje o szczycie Bystra ( 558 m n.p.m.)

Opis szczytu

Bystra swoją nazwę zawdzięcza stromym stoki, które znajdują się głównie po południowo - zachodniej stronie, przy korycie Popradu. Administracyjnie leży na terenie Kokuszki. Szczyt jest pokryty lasem, poza dolnymi partiami z polami uprawnymi, nie ma walorów krajobrazowych.

Przez Bystrą nie prowadzi żaden szlak turystyczny. Jej podnóżami, wzdłuż Popradu prowadzi rowerowy szlak turystyczny z Rytra do Piwnicznej-Zdrój. Bystra objęta jest ochroną w postaci Popradzkiego Parku Krajobrazowego, o powierzchni 52 000 ha, który został utworzony w 1987 roku.

Ochroną objęte są między innymi źródła wód mineralnych (szczawy), buczyna karpacka oraz inne ciekawe gatunki flory i fauny. Przez szczyt nie przebiega żaden znakowany szlak turystyczny.

Bystra (558 m.n.p.m.) k. Popradu Bystra (558 m.n.p.m.) k. Popradu