Loading...
BESKID SĄDECKI - Cieluszki ( 811 m n.p.m.)

Szczyty Beskidu Sądeckiego

Cieluszki ( 811 m n.p.m.)

Cieluszki (811 m n.p.m.) - szczyt położony w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Radziejowej w obszarze południowo - wschodniej, należącej do grzbietu Dzwonkówki ( 983 m n.p.m.). Grzbiet ten mija po drodze kilka szczytów: Kotelnicę ( 847 m n.p.m.), Cieluszki, Bereśnik ( 843 m n.p.m.), Gucka ( 763 m n.p.m.) i Bryjarkę ( 679 m n.p.m.). Rozdziela on dwie doliny: Czarnego Potoku po stronie zachodniego stoku oraz Sopotnickiego Potoku po stronie wschodniej.
GPS: 49°26'41.7"N 20°29'30.2"E
Mapa szczytu Cieluszki ( 811 m n.p.m.) w Beskidzie Sądeckim, fot. mapa-turystyczna.pl

Informacje o szczycie Cieluszki ( 811 m n.p.m.)

Opis szczytu

Szczyt ten należy do mało wybitnych, jak większość gór w okolicy jest zalesiony. Wyjątek stanowi najwyższa warstwa wierzchołkowa, oraz obszar tzw. Polany Cieluszki, która ma otwartą przestrzeń i łączy się z sąsiednim szczytem Kotelnica ( 847 m n.p.m.). Co ciekawe, na polanie znajduje się tylko 1 gospodarstwo. Cieluszki objęte są ochroną w postaci Popradzkiego Parku Krajobrazowego, o powierzchni 52 000 ha, który został utworzony w 1987 roku. Ochroną objęte są między innymi źródła wód mineralnych (szczawy), buczyna karpacka oraz inne ciekawe gatunki flory i fauny.

Węzeł szlaków


Szczawnica - Bereśnik - Dzwonkówka
- z Szczawnicy 1.30 h (z powr. 1.00 h)
- z Schroniska Bacówka pod Bereśnikiem ( 843 m n.p.m.) 0.20 h (z powr. 0.15 h)
- na Dzwonkówkę ( 983 m n.p.m.) 1.05 h (z powr. 0.50 h)
Polana Cieluszki Szczyt Cieluszki, widok z okolic
bacówki pod Bryjarką
Z Bryjarki