Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Makowica - Ostra - Nowy Sącz

Szlaki Beskidu Sądeckiego

Szlak Makowica - Ostra - Nowy Sącz

Makowica - Ostra - Nowy Sącz - szlak ten jest oznaczony kolorem zielonym. Rozpoczyna się na szczycie Makowica ( 948 m n.p.m.), w Paśmie Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim. Trasa wiedzie przez szczyt Ostra ( 834 m n.p.m.) i dalej na szczyt Wilcze Doły ( 786 m n.p.m.), Nad Garbem ( 781 m n.p.m.) i do Nowy Sącz. Jest oznaczana jako trasa trudna, ze względu na jej długość. Wiedzie przez nawierzchnię brukową, asfaltową jak i również przez mniej utwardzone ścieżki bite i drogi szutrowe. Jest to to trasa bardzo malownicza i jako jedna z nielicznych dochodząca do granic administracyjnych Nowego Sącza. Czas pokonania tej trasy w proponowanym wariancie wynosi około 4.35 godziny.

Pobierz Trasę GPSplik .gpx trasy Makowica - Ostra - Nowy Sącz

Opis szlaku Makowica - Ostra - Nowy Sącz

#1. Makowica - Ostra

Makowica - Ostra Zaraz za szczytem Makowica ( 948 m n.p.m.) szlak niebieski opuszcza grzbiet, skręcając prostopadle w lewo. Schodzimy łagodnie w kierunku północno - wschodnim i wschodnim. Dochodzimy do ścieżki trawersującej szczyt i skręcamy w prawo. Przechodzimy przez gęsty, niski las aż do wyrównania terenu. Dochodzimy następnie do małej polanki, na której ścieżka skręca w prawo i pnie się nieco w górę. Końcowy etap trasy to zejście na małą przełączkę na grzbiecie, gdzie znajduje się skrzyżowanie szlaków. Dotarcie zajęło nam około 15 minut.

Po dotarciu do węzła szlaków, nasza trasa zielona zmienia kierunek na północny, kierując się w stronę Ostrej ( 834 m n.p.m.) i dalej do Nowego Sącza. Idziemy mieszanym lasem, schodząc nieznacznie w dół. Z naszej lewej strony widać już nieznacznie szczyt Ostra i jej cały grzbiet w stronę Kotliny Sądeckiej. Szerszy widok osiągamy na polance śródleśnej, z której widać pasmo Czerszli, dolinę Potoku Homerka a w głębi Sokołowską Górę. Dojście do polanki zajmuje równo 30 minut od Makowicy. Szlak prowadzi nas dalej w dół przez las bukowy.

Rozdroże pod Makowicą fot. beskidsadecki.eu
Mijamy po drodze kolejne lokalne polany, Kulpowska, Ciesielska, a wcześniej Ogórkowa. Przez cały czas mamy szczyt początkowego miejsca, czyli Makowice po swojej prawej stronie, która im bliżej Ostrej ( 834 m n.p.m.) zanika z pola widzenia. Po minięciu skrzyżowania dróg ze szlakiem zielonym wchodzimy na polanę tuż przy szczycie Ostrej, gdzie znajduje się obelisk z krzyżem wystawionym tu z inicjatywy harcerzy z Nawojowej. Jest on poświęcony Partyzantom Ziemi Sądeckiej roku 1944-1990. Zza grzbietu widocznej stąd Makowicy wyłania się Radziejowa ( 1266 m n.p.m.), oraz widoczna jest Hala Pisana ( 1044 m n.p.m.) oraz Wierch nad Kamieniem ( 1084 m n.p.m.).

Rozdroże pod Makowicą fot. beskidsadecki.eu
Podejście na szczyt Ostra ( 834 m n.p.m.) rozpoczyna się drogą trawersującą szczyt. Podchodzimy nieznacznie w górę przez rzadki las, wzdłuż grzbietowej polany. Wkraczamy dalej na grzbiet łączący Ostrą z podnóżami Kotliny Sądeckiej. Widoczny jest stąd Nowy Sącz, oraz oddalone o kilkadziesiąt kilometrów Pasmo Rożnowskie. Szlak wiedzie skrajem lasu bukowego, wchodząc na niewielki garb terenowy. Widok stąd jest jeszcze szerszy. Możemy podziwiać wyraźniej Nowy Sącz, odcinek drogi do Nawojowej. Na prawo znajduje się Mużeń, Jodłowa oraz Rosochatka. Za Pasmem Czerszli wyłania się sylwetka Jaworza. Na sam szczyt Ostrej, który nie jest specjalnie oznaczony nie prowadzi szlak zielony, jednak można podejść wydeptanymi ścieżkami. Idąc dalej przez rzadki las bukowy docieramy do rozwidlenia szlaków opodal północno - zachodniego szczytu Ostrej. Do zielonego szlaku dochodzą niebieskie znaki z Nawojowej.

Rozdroże pod Makowicą fot. beskidsadecki.eu

#2. Ostra - Nowy Sącz

Ostra - Nowy Sącz Jesteśmy w okolicach szczytu Wilcze Doły ( 786 m n.p.m.). Za znakami zielonymi skręcamy prostopadle w lewo i schodzimy przez mieszany las na zachód, do skrzyżowania dróg na polanie. Dalej łagodnym podejście przy skraju lasu. Wchodzimy ponownie do gęstszego lasu mieszanego, poruszając się w kierunku północno - zachodnim. Dochodzimy w końcu na skraj lasu, gdzie zaczynają się rozległe polany. Jest to tak zwane Pod Garbem ( Nad Garbem ( 781 m n.p.m.) ). Szczyt Ostrej oddalony jest o około 30 minut od nas.

Szlak zielony wraca na moment do mieszanego lasu, schodząc w kierunku północno - wschodnim. Nasza trasa będzie teraz cały czas sukcesywnie opadać w dół. Po wyjściu z lasu wkraczamy na pola, mijając już pierwsze domy Żeleźnikowej Wielkiej. Idąc dalej polami mijamy po drodze kilka zagajników widząc przed sobą cały czas zabudowania Nowego Sącza. Na lewo od nas wznosi się Góra Chełm ( 793 m.n.p.m. ) oraz znajdujące się w dolinie centrum Żeleźnikowej Wielkiej. Dochodzimy do granicy Popradzkiego Parku, gdzie znajduje się punkt widokowy. Możemy podziwiać z niego na prawo Pasmo Czerszli, wśród drzew sylwetkę kościoła w Nawojowej.

Zielony szlak od Makowicy fot. beskidsadecki.eu
Dalszy szlak wiedzie już po płaskim terenie wśród południowych zabudowań Nowego Sącza. Od punktu widokowego skręcamy za zielonymi znakami lekko w lewo. Mijamy po drodze po naszej prawej stronie wzniesienie Sowia Góra ( 613 m.n.p.m. ). Podchodzimy dalej łagodnie grzbietem na północ wzdłuż drogi asfaltowej. Docieramy do centrum Żeleźnikowej - Małej i przy pierwszych domach należących do tejże wsi znajduje się punkt triangulacyjny na Majdanie ( 490 m.n.p.m. ). Jest to około 11.0 km naszej trasy. Osiągamy go po około 2.10 godzinie marszu.

Mijając z lewej strony mały zagajnik lasu sosnowego szlak zielony biegnie nieznacznie w dół w kierunku północno - zachodnim. Poruszamy się cały czas drogą asfaltową Żeleźnikowa Wielka - Nowy Sącz. Po około 2.0 km od Majdanu nasz szlak opuszcza drogę asfaltową a my skręcamy w prawo i drogą bitą wśród pól i sagów schodzimy koło dość gęstej zabudowy Łzaów Biegonickich, które znajdują się po naszej lewej stronie. Dochodzimy do wsi Poręba Mała docierając do nieco szerszej drogi, znajdującej się prostopadle. Przy drodze znajduje się przystanek autobusowy dla miasta Nowy Sącz ( 1.15 od Ostrej ). Stąd można iść do końca szlakiem zielonym lub powrócić do Nowego Sącza lub Barcic autobusem podmiejskim.

Zielony szlak od Makowicy fot. beskidsadecki.eu
Idąc pieszo dalej do Nowego Sącza. pozostało nam około 5.0 km monotonnego marszu. Skręcamy za szlakiem zielonym w prawo w stronę Nawojowej. Wędrujemy w kierunku północnym, wśród domków osiedla Łazy. Polną drogą docieramy do granicy lasu. Na prawo od nas znajduje się wzgórze nad wsią Zawada. Mijamy domy kolejnego osiedla Podbielowskie i kierujemy się w stronę widocznej za małym wgłębieniem terenu asfaltowej drogi. Kilkaset metrów dalej znajduje się kapliczka z figurką Matki Boskiej. Szlak wyprowadza nas w końcu na teren Nowego Sącza., wchodząc na ulicę Bohaterów Orła Białego. Mijając kolejne rozwidlenie drogi docieramy do dzielnicy Dąbrowa.

Miejska cześć szlaku wiedzie nas na samym początku ul. Żyndrama, przez pola a potem łagodnie w dół pośród sadów i gęstej zabudowy. Mijamy kolejną kapliczkę z figurką Matki Boskiej i Jezusa, gdzie droga skręca obszernym łukiem w lewo i dochodzi do ul. Dąbrówki. Docieramy w końcu do ul. Grunwaldzkiej, mijając wcześniej kolejną już kapliczkę. Na tejże ulicy mijamy kolejno dwa przystanki autobusowe podziwiając na wprost grzbiet Litacza. Ostra znajduje się na lewo w znacznym już oddaleniu. Docieramy do skrzyżowania ulic Piramowicza , Grunwaldzkiej i Zielonej. I w tę ostatnią skręcamy w prawo. Kierujemy się na ulicę kolejową, gdzie szlak zielony kończy swój bieg przy stacji PKP w Nowym Sączu.

Zielony szlak od Makowicy fot. beskidsadecki.eu
fot. beskidsadecki.eu
fot. beskidsadecki.eu
fot. beskidsadecki.eu
fot. beskidsadecki.eu
fot. beskidsadecki.eu
fot. beskidsadecki.eu
fot. beskidsadecki.eu
fot. beskidsadecki.eu
fot. beskidsadecki.eu
fot. beskidsadecki.eu
fot. beskidsadecki.eu
fot. beskidsadecki.eu
fot. beskidsadecki.eu
fot. beskidsadecki.eu
fot. beskidsadecki.eu