Loading...
BESKID SĄDECKI - Nowy Sącz

Herb Nowego Sącza

Nowy Sącz

- miasto na prawach powiatu w województwie małopolskim, siedziba ziemskiego powiatu nowosądeckiego. Trzecie co do liczby mieszkańców i trzecie co do powierzchni miasto w województwie małopolskim. Położone jest w centrum Kotliny Sądeckiej w łańcuchu gór Beskidu Sądeckiego, w głównym paśmie Karpat, w widłach dwóch głównych rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej, pomiędzy ziemiami - gorlicką i limanowską, niedaleko granicy państwowej z Republiką Słowacką

Stare Miasto - Nowy Sącz Nowy Sącz położony jest w płaskim dnie Kotliny Sądeckiej, w widłach rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej na zróżnicowanej wysokości od 272 n.p.m.(Wielopole) do ok. 475 n.p.m. (wzgórze Majdan). Najstarsza część miasta leży na płaskim wyniesieniu pomiędzy korytami obu rzek, które posiada naturalne walory obronne, co zadecydowało o lokowaniu miasta przez króla Wacława II właśnie w tym miejscu. W dawnych czasach wzgórze miejskie było poprzecinane parowami (obecnie zasypanymi) pełniącymi role dodatkowych fos. Położenie w Kotlinie Sądeckiej powoduje pewną Nowy Sączizolację Nowego Sącza od innych ośrodków osadniczych, jednak przebiegający tędy szlak komunikacyjny na południe Europy, spowodował, że miasto znalazło w średniowieczu dogodne warunki do rozwoju i wymiany handlowej - głównie z Węgrami. Nowy Sącz położony jest u podnóża masywów górskich: na południu znajduje się Beskid Sądecki, na zachodzie Beskid Wyspowy, na wschodzie wcina się wąskim klinem Beskid Niski, a od północy przylega Pogórze Rożnowskie. W niewielkiej odległości znajduje się Jezioro Rożnowskie.

Ruiny zamku i kwietny zegar Ratusz Bazylika Św. Małgorzaty
Zamek Królewski i kwietny zegar Ratusz Kościół Św. Małgorzaty
Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz
Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz


Ruiny Zamku Królewskiego w Nowym Sączu Nowy Sącz został lokowany 8 listopada 1292 przez króla Wacława II. W XVI i XVII w. w okolicach Nowego Sącza rozwijali działalność arianie (m.in. Jonasz i Wespazjan Schlichtyngowie). W mieście w latach 1556-1616 funkcjonowała tu szkoła i zbór ariański ukierunkowane na dyteizm. Podczas I wojny światowej, w latach 1914-1915, miasto przejściowo okupowali Rosjanie, następnie ponownie zajęte zostało przez wojska państw centralnych. Wyzwolony w 1918 powrócił do odrodzonej Rzeczypospolitej. 6 września 1939 Nowy Sącz został zajęty przez wojska niemieckie. W latach okupacji niemieckiej przez Nowy Sącz prowadziły szlaki przerzutu żołnierzy na Węgry do organizowanej we Francji a potem Anglii armii polskiej. 20 stycznia 1945, po trzydniowych walkach, do miasta wkroczyły jednostki 38 Armii gen. płk. Kiryła Moskalenki. W 1951 Nowy Sącz został uznany za miasto na prawach powiatu. W latach 1958-1975 miał miejsce tzw. "eksperyment sądecki". W latach 1975-1998 był stolicą województwa nowosądeckiego. W wyniku reformy administracyjnej od 1 stycznia 1999 Nowy Sącz jest powiatem grodzkim, będąc jednocześnie siedzibą powiatu nowosądeckiego ziemskiego.
Nowy Sącz Przyroda, nasze góry i lasy, woda i powietrze to wielkie bogactwo Sądecczyzny, które w nienaruszonym stanie powinniśmy przekazać następnym pokoleniom. Ochrona środowiska naturalnego jest naszym obowiązkiem. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz dostępność w najbliższych latach dużych środków finansowych na podstawową infrastrukturę stwarzają szanse skutecznego przeciwdziałaniu procesom degradacji środowiska naturalnego, pogodzenia urbanizacji regionu, eksplozji motoryzacji i rozwoju gospodarczego. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z regionem sądeckim, bogatym w piękno przyrody i ludzkie talenty, szanującą tradycję ziemią gór i urokliwych lasów, licznych pamiątek przeszłości i dziwów przyrody, wyróżniającą się aktywnością społeczną i gospodarczą mieszkańców. Warto zetknąć się ze znaczącym dziedzictwem kulturowym, kolorytem lokalnych atrakcji i gościnnością miejscowych gospodarzy, a przy najbliższej okazji odpocząć i zażyć rekreacji.Zabytki Nowego Sącza

Zamek Królewski w Nowym Sączu Mury obronne w Nowym Sączu - Irena Styczyńska Rezydencja Lubomirskich w Nowym Sączu Dawna Synagoga w Nowym Sączu Kościół Ewangelicki w Nowym Sączu cit com pl Kościół pw. Ducha Świętego w Nowym Sączu - fotomi
Zamek Królewski Królewskie mury Rezydencja Lubomirskich Dawna Synagoga Kościół Ewangelicki Kościół Ducha Świetego
Bazylika kolegiacka św. Małgorzaty w Nowym Sączu Kościół pw. św. Kazimierza Rynek w Nowym Sączu Ratusz w Nowym Sączu Dom Gotycki w Nowym Sączu Sokół w Nowym Sączu - fotomi
Kościół Św. Małgorzaty Kościół św. Kazimierza Rynek Ratusz Dom Gotycki Sokół
Kapliczka Szwedzka w Nowym Sączu - Jan Mehlich Kapliczka św. Jana Nepomucena - Stanisław Korusiewicz ul. Jagiellońska fot. Arkadiusz Arendowski Ul. Jagiellońska Dawna Komunalna Kasa Oszczędności - Marek Ruciński Szkoła im. Adama Mickiewicza - fotomi Szkoła Chrobrego w Nowym Sączu
Kapliczka Szwedzka Kapliczka św. Jana Nepomucena Ulica Jagiellońska Dawna Komunalna Kasa Oszczędności Szkoła Mickiewicza Szkoła Chrobrego
Ciuciubabka Willa Barbackiego w Nowym Sączu - i.bulyha Planty w Nowym Sączu - fotomi Adam Mickiewicz na sądeckich plantach  - fotomi Nowosądecka Mała Galeria w Nowym Sączu - tadeusz dziedzinaC Dom Kultury Kolejarza w Nowym Sączu
Ciuciubabka Willa Barbackiego Od parku do parku Pomnik Adama Mickiewicza Nowosądecka Mała Galeria Dom Kultury Kolejarza
Wyświetl większą mapę